Newspaper Article 1929

Started by Fiona Linda Robinson on Tuesday, December 7, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

12/7/2010 at 3:13 PM

Hi Zane
Just found this newspaper article on the web at http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArch/Client.asp?Skin=La...
I think item number 161 may relate to Viktors family property, but Im not sure as I can't read it properly :(

Fiona

Valdības Vēstnesis: Monday, March 12, 1928
Nekustamas mantas saraksts, Ģ*.


kuru īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 2. marta lēmuma ir jāpiedalās Misas meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo Misas upes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

t/j

?es

•4-*

"* «3

3-* Dalībnieka vārds un uzvārds

3s o

a.

1 Mirušā Jura Miskujas mantojuma masa 2 Aleksandrs Senkolovičs un Anna Slīve 3 Mir. Ivana Kļavenieka mantojuma masa .... 4 Mārtiņš Jāņa d. Tīkmans 5 Jānis Skuja 6 Jāņa Šalkovica mantojuma masa 7 Jānis Ēzav-Ēzau 8 Katrīna Dumpe . 9 Jānis Sproga 10 Jāņa Pelša d. vietā pieņemtais Bērziņš 11 Andrejs Surģenieks 12 Andrejs Auermans 13 Mir. Lības Jaunziemel - Ziemel, dzim. Srnakul mantojuma masa 14 Emīlija Mazur 15 Jānis Resne 16 Otilija-Anna un Mārtiņš Š. Ķērsteni 17 Andrejs Odiņš 18 Dārta Altiņ, dzini. Purviņ un Berta Lauriņ, dzim. Altiņ ' 19 Andrejs Krūmiņš 20 Lība Druka un Berta Kārkliņ, dzim. Druka . . 21 Jānis Kankars 22 Anna Šmidt, dzim. Vilde .•: 23 Anna un Anna Andreja m. Žebbe 24 Irma Pakrast 25 Mir. Andreja Mūrzemnieka mantojuma masa . . 26 Juris Jusse 27 Andrejs Tomēns 28 Johanna Butievics, dzim. Lapsa 29 Jānis Ansviesulis 30 Olga Bauder, dzim. Ekševics 31 Mir. Jēkaba Runguļa mantojuma masa 32 Doroteja-Berta Andreja rrt. Surģeniek-Purmal . 33 Mirušo Dārtas Feldmaņa un Andreja Feldmaņa

•? mantojuma masa 34 Lība un Kārlis Dātavi 35 Teodors-Fridrichs Surģenieks 36 Katrīna Brunald 37 Jēkabs Stepings . . 38 Mir. Jura Robežnieka mantojuma masa 39 Mir. Jāņa Runcke mantojuma masa 40 Mir. Andreja Baumaņa mantojuma masa .... 41 Mir. Andreja Auzaiņa mantojuma masa 42 Mārtiņš Dundurs 43 Jānis Spanģevs ' 44 Lūcija Pēterson 45 Olga Gerke un Leontīne-Milda Gerke 46 Mir. Krista Dreijera mantojuma masa . .... . . 47 Juris Bajārs 48 Mir. Mārtiņa Aldermaņa mantojuma masa. .'. ', - 49 Ludviķis Audze . 50 Jānis Rikuris 5i Mir. Jēkaba Vittes mantojuma masa 52 Mārtiņš Švāģers 53 Anna-Emīlija Tīkman 54 Jānis Jāņa d. Biļķins 55 Otīlija Zāģer 56 Mir. Mārtiņa Spiras mantojuma masa 57 Jānis Miskaktiņš 58 Mārtiņš Namsala . 59 Vecmuižas pagasta pašvaldība 60 Valsts zemes fonds 6! Valsts zemes fonds . . " 62 Valsts zemes fonds 63 Valsts zemes fonds . . . 64 Valsts zemes fonds 65 Valsts zemes fonds . . 66 Jānis šteinholds 67 Valsts zemes fonds 68 Valsts zemes fonds 69 Valsts zemes fonds 70 Dārta Altiņ 71 Mārtiņš Lauciņš. 72 Mārtiņš Jurevics 73 Juris Altiņš, Dārta Altin un Berta Lauriņ .... 74 Andrejs Skuja .... \ .......... . 75 Jānis Vēvers 76 Anna Vanag, dzim. Randt 77 Kārlis Zauers, Katrīna Ģediņ, Līne Galiņ un Ludmilla Zauer 78 Mir. Mārtiņa Zandta mantojuma masa 79 Mir. Grietas Bamberg mantojuma masa 80 Mārtiņš Lejnieks 81 Anna Zandt un Mārtiņš Stelpe \ 82 Jānis, Kārlis, Katrīne, ' Leontīne Reiss un mirušās Trīnes Reiss mantojuma masa 83 Mir. Jūliana-Jochana Neimaņa mantojuma masa ' . 84 Kārlis Tupings 85 Anna Gals un mir. Jāņa Pokaža mantojuma masa 86 Jānis Krūmiņš 87 Kārlis Puiga 88 Kārlis Milgrāvis ' 89 Mir. Andreja Richtera mantojuma masa. . . . . 90 Jānis Tīkmanis 91 Mārtiņš Upenieks 92 Mir. Emīlijas Baliņ mantoj. masa un Anna Bāliņļ mir. Olgas Purviņ mantojuma masa un Trīne Purviņ

Dalībnieka īpašumu tiesību apzīmējums

īpašnieki īpašnieks

tt

īpašnieks ><

T>

H

' >:

īpašniece

>>

>>

>i

M ?)

) J

M »J

>r

īpašnieks

1 T

M

»)

)1

Īpašniece

īpašnieki n īpašniece īpašniece

j*

īpašnieks

? j

')

īpašnieks īpašnieks

ļj

īpašnieks

M M

)j

Īpašnieks

5 1

)>

)?

>) ))

> J ) J 11 )J i J

>)

j > j ?

n

>r

>).

>1

M

īpašnieksi?

īpašnieks

v

>y ti _,

īpašnieks

Dalībniekam

piederošo vai viņa lietošanā i esošo māju nosaukums

Miskujas Andrejs Tīkmans Šiliņš Tīkmans Fricis Tīkmans Jānis Tīkmans Krieviņš Stabiņi Grunde Dumpis Lielauza Pelšas-Lie) Dišlers Sviķi

Gailīts-Kalna Gailīts-Lejas Rešne-Liel Pelēki Spiras

Altiņ i Vecmuižas Krūmiņi Druka> Kankaru-Kakīši Vildes Žebbes Pālīts Juši-Pirm Juši-Vidus Juši-Gala Planče-Andrējs Šķūnīts Rungul-Auzainis Rungu!-Jēkabs Dārznieki

Makūži Bizdeni Surģenieki Glīzde Stepiņi Runckas Andrejs Runcka-Vidus (Gundski) Runcka-Baumanis Tomiņi Dunduri Lipsti Sortiņu Mārtiņi Sortiņu. Gerke Prūsēni Bajāri Ezerzemnieks Kalna-Repši Kankari-Krūzes Vitte Jēkabs Švāģeri Miskuja Jānis Rumba Alūni Salas Misas-Kaktiņi Namsalas Nabagu māja Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Zaldātu zeme Lejas Ķikuri Kalna-Ķikuri Skābuļi-Maz

Skābuļi-Liel Stūrītis Maz-Vācbergu Jēkabs Liel-Vācbergu Andrejs Stelpes

Podi Jaun-Tīkmaņi Tīkmaņi-Vec Mirme Misas-Krūmiņi Švika Avēnu-Milgrāvi Avēnu-Richters Avēnu-Gulbis Bāliņi-Maz

Bāliņi-Liel

Māju NaJM»

i

pēc pēc nērniecībasi r1mas tu plāniem reģistra

i

1 4381 2 3623 3 3966 4 4778 5 6931 6 33 7 5 7 4518 8 2785 6305 14 3241 15 2 477

16 I 2780

19 4413 20 2876 22 3357 24 3239 31 3358

— 6326 35 4504

36 3363

37 3653 38 3560 39 2486 40 4859 41 3197

42 3318

43 4285 44 278! 45 3594 46 2701 47 — 48 2718

4 9 5504 50 4622 52 2581 57 3352 58 4359 59 2592 6 0 4638 61 4106 66 2795 69 4861 71 3236

80 4684

81 3217 83 2587 84 2572

85 2926 87 3273 95 4521

102 — 108 3731

114 4777 115 3882 116 3564 119 4690 6855 6859

11 — III — IX — X — XI — XIII — XIV — XV — XVI XVII — XVIII 7087 XIX 7741 XX 9702 XXIV 10873 lb 3223 2b 2698 3 3243

4 3362 7 3335 8 4683 9 4609 10 4674

11. 5527 12 2875

13 4576 14 4605 15 4234 16 3238

17 3863

18 3254

19 3349 20 3526

2! 4857

Darbu Kādā pagastā atrodas māja izmaksa pēc projekta, un pie kādas agrākās muižas no kuras ap-, . rēķina balsu piederēja ' skaitu Ls

Vecmuižas pag. Vecmuižas muiža 2683

' ., „ 1337 1515 1916 2200 310 05 2? 4 225 192 1448 132

714 . ,• ;, „ 1085 197 164 277

123

1599 1212 3682 3610 4 3 50 1807 774

600

358 284 675 185 139 602

3012 594 668 164 1111 1342 161o 3155 185 192

324

407 £02 602 184 404 192 646 - 265 363 3 1 779 1495

530

1085 1199 2287 271 60 66 60

53 46

40 . 46 . „ 40 46 53 40 40

86

53

Vecmuižas pag Šarlotes muiža 873 754 484

693 1150 231 582 602

311 , 1885 1753 556 ? 2065 820 1 488 2 1 74 1905

874

342 t/i

TO

g S Dalībnieka vārds un uzvārds

u

Dalībnieka īpašumu tiesību apzīmējums Dalībniekam piederošo vai viņa lietošanā esošo māju nosaukums Māju N°No

pēc pēc

ZCIT1GS

mērniecības grāmatt plāniem reģistra Kādā pagastā atrodas māja un pie kādas agrākās muižas piederēja Darbu izmaksa pēc projekta, no kuras aprēķina balsu skaitu Ls

93 Anna Gulbis, dzim. Kasperlauter 94 Mirušo Katrīnes Strautniek un Jāņa Jaunzema mantojuma masa 95 Mārtiņš Surģenieks-Purmals 96 Mir. Andreja Leinieka mantojuma masa 97 Mir. Jāņa Ģilēna mantojuma masa 98 Jochans-Gustavs Upenieks 99 Jānis Lapiņš 100 Mārtiņa Kalniņa mantojuma masa 101 Andrejs Mellacs, jun 102 Andrejs Mellacs, jun. : 103 Mir. Jēkaba Loka mantojuma masa ...... 104 Voldemārs Jostiņš 105 Anna Rozenberg 106 Andrejs Mellacs, sen 107 Emīlija Ģahle 108. Anna Auzei 109 Andrejs Bērziņš 110. Vecmuižas pagasta sabiedrība 11! Vilhelmīne Veiss 112 Bankavs Jānis 113 Veiss Jānis. 114 Vējiņš Jānis . . 115 Miskaktiņš Jānis 116 Gustiņš Jānis 117 Āboliņš Jānis '..... 118 Valsts zemes fonds 119 Valsts zemes fonds ? 120 Valsts zemes fonds 121 Jānis Kārklings '. ? 122 jānis Dreikants. • ? 123 -Kārlis Dāboliņš 124 Mārtiņš Cērpe 125 Valsts zemes fonds 126 Jēkabs Gulbis un Natālija Gulbis . • 127 Mir. Mārtiņa Dundura mantojuma masa .... 128 Katrīne Ženiņ . . 129 Līze Remsēn 130 Jānis Rumba 131 Valsts zemes fonds 132 Mir. Jāņa Riekstiņa mantojuma masa 133 Jēkabs-Kārlis Celms 134 Jēkabs Sodums 135 Mārtiņš un Minna Beitiņi 136 Jānis Kalnvēders .• 137 J ānis Šteingolds 138 Jūlija-Berta Vecvagar 139 Natālija Gals 140 Jūlija Šperliņ 141 Kārlis Bērziņš 142 Kārlis Žvīgurs 143 Alfrēds Utinovskijs 144 Mir. Jāņa Struberga mantojuma masa 145 Jānis Krūmiņš 146 Valsts fonda zeme 147 Gusavs Andrejs 148 Mir. Jāņa Umakera mantojuma masa 149 Andrejs Frīdenbergs 150 Mir. Jēkaba Bekas mantojuma masa 151 Jānis Beka 152 Valsts fonda zeme 153 Valsts fonda zeme 154 Valsts fonda zeme 155 Valsts fonda zeme 156 Valsts fonda zeme 157 Valsts fonda zeme 158 Kārlis Vecziemels 159 Jānis Jaunziemels 160 Natālija Palīt, Eduards un Viktors Timuki . . 161 Mir. Andreja Vukuļa mantojuma masa 162 Olga Spudiņ 163 Jānis Grasse _^ 164 Vilhelms Rūga "...-. 165 Voldemārs Oškalnš 166 Pēters Vētra ' 167 Mir. Aleksandra Skābuliņa mantojuma masa . . 168 Jānis Roņuks 169 Mārtiņš Keikūlens 170 Miruša Andreja Upenieka mantojuma masa un Emīlija Kļaviņ, dzim. Jukevitc 171 Mir. Jāņa Lipsta mantojuma masa 172 Andrejs Vilciņš 173 Mir. Mārtiņa Spekke mantojuma masa 174 Mir. Roberta Rone mantojuma masa 175 Andrejs Kļaviņš 176 Augusts Feldmans 177 Mir. Andreja Žubes mantojuma masa 178 Līzete Grīnberg 179 Kārlis Šlēzings 180 Mir. Annas Dreiman mantojuma masa 181 Mārtiņš Skurmans ' . 182 Jānis * Berķis 183 Jānis Kurvīts 184 Arnolds Spekke ' . •. 185 Kārlis Kaktiņš !86 Mārtiņš Purainis 187 Andrejs Cinovskijs 188 Andrejs Grundmans 189 Andrejs Steinholds 190 Jānis Brūvers 191 Mir. Jura Pavasara mantojuma masa 192 Mir. Jāņa Slavena mantojuma masa īpašnieks

īpašnieks

īpašnieks

īpašnieks

M

īpašnieks

ii

_ 11

īpašniece

tt

)t ii

jj J)

ii

ii

)i

i?

J'

JJ 11 11 11

J >

11 J J 11

Īpašniece i j

i i

M

īpašnieks

j?ii

jj

īpašnieks

yy

īpašnieks

j j

11

īpašnieks īpašnieks JJ J J 11

?>

11

91

' y i>

īpašniece yy

»j

JJ JJ

īpašnieks

jj

11

īpašnieks

īpašnieks

»

īpašniece

īpašnieks

j j

ii

ii ii y i ii

Sīga Andrejs

Sīga Jānis Purmaļi Lejas-Ģiiēni Vidus-Ģilēni Kalna-Ģilēni Zubes Runtuls Jaunzemji-Vec Jaunzemji-Jaun Loki Jostiņi Ķereķši Melleči Vējiņi (Vēging) Puniņš (Punne-Kalej) Mālkalni Šarlotes muižas jaunsaimniecība Jakari Bankavi Šarlotes Vējiņi-Maz Kaktiņi Smiltzemnieki Upītes Šarlotes muižas jaunsaimniecība

jj /j jj

jj , jj jj

Kārliņi Lūmaņi Dāboliņi Cērpi

Jaun-Tambakas Lapenieki Kalniņi Lejas-Smede Kalna-Smede.

Lejzemnieki Gala Vēderi Vidus-Vēderi Platie-Vēderi Kalna-Vēderi Plene (Strautnieki) Vec-Vagari Šperliņi Galenieki Staldarta-Bērziņi Staldartu-Žvīguri Staldarti Strūberģi Salenieki Misas muižas jaunsaimniecība

u jj j>

i, j . jj

Sarmas Bekas Misas muižas jaunsaimniecība

jj jj jj jj jj jj jj jj jj jj jj jj

j j j j "

Mežsarga zeme Vec-Ziemeļi Jaun-Ziemeļi Timuki Ķekuti Ķērpji Grasse Ruģi Liel-Sietiņi Stelpes muižas jaunsaimniecība

jj jj ii

jj jj /»

Liel-Kaišļi

Maz-Kaišļi Pludiņš Jānis Pludiņš Andrejs Speķi Roņi Strazdi Kučpaulis Maz-Kurvītis Liel-Kurvītis Jucpizuls Dreimanis Gulbis Berķi Rubenāji Cīrulis Stelpes-Kaktiņš Auna-krogs Karau-krogus Zaldātu zeme

jj jj

j? jj

jj j j

Bikānu-Slavēni 22 3270

23 3269 24 3356 25 3350 27 2899 28 4238 29 4773 30 4765 31a 6764 32 2576 33 3871 34 5753 35 3872 36 2571 37 4275 39 2726 1F 2F

3F —

4F

5F — 6F —

7F

8F —

9F

11F 13F 16F 1 3161 2 4803 2a 6518 4 2753

5a 6503 6 3296 7 3449 9 4637 10 3378

13 3346

14 3645 15 3591 16 3280

17 4310 18 3659 19 3547 20 3354 22 3452 25 5011 25a 6825 26 4908 27 5432 28 4209 1F 2F 32409 3F

4F 9231

6F

7F —

8F 9F

10F —

11F

12F 13F

10 2877 11 4412 13 3386 14 3195 18 3646 21 3200 22 4495 54 2861

1F

2F 3F 1 3622

2 4506 3 3870 4 4821 5 2898 6 5642 7 2885 8 3928 9 3327

10 4552 11 3767

12 4592

13 5526

37b 38

44 6613 — 6954

3a 4a 5a

6a —

4 4492 Vecmuižas pag. Šarlotes muiža

j i ii 11 J J

h n yy ii

Misas pag. Misas muiža

yy ii jj iy

Misas pag. Šariotes muiža Misas pag. Misas rnuiža Misas pag. Misas muiža

jj jj ii ii jj ii jj ii ii jj jj jj j» j> jj ii

Misas pag. Misas muiža

Stelpes pag. Stelpes muiža

ii n ii ti

it jj j* y > ii jj jj ii jj ii jj ii

11 JJ 11 11 JJ J7 JJ 11

ii n ii ii

Stelpes pag. Nizeres muiža'

ii ii ii ii j j yi j ' ii

ii jj ii ii ii ?y ii ii

jj ii ii ii ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii i* ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii

Stelpes pag. Sakas pusmuižā

j* jj ii ii

Stelpes pag. Nīzeres muiža Vecmuižas pag. Vecmuižas muiža Stelpes pag. Nīzeres muiža

ji jj ii ii

Stelpes pag. Sakas pusmuiža

>' ii ii yy *> •» ii ii

ii ii ii ii

Vecmuižas pag. Režu muiža 1416

1401 205 1422

1210

1916

1514 .

1332 288 2130 1427 1176 1088 3485 4668 172 350 384 271 344 357 265 403 529 701 2639 1243 762

73

566 529 139 139 423 225 853 1065 867 79 463 1647 1276 3122 1938 1938 450 1124 207 1045 1573 3245 638 1330 641 197 1783 1237 966 1390 1596 1157 1447 1339 284 351 119 119

60

60 337 93 93 13

361

746 778 2235

974 2205 3135 3366 1849 1652 258 966 2254 1495 1045 1307 375 837 854 210 1262 231 205 165 225 198 831 Māju JNbJNb Darbu 8 - Dalībnieka Dalībniekam Kādā pagastā atrodas māja izmaksa pēc o. t; - „ - pēc pēc projekta, 53 Dalībnieka vārds un uzvārds īpašumu piederošo vai viņa lietošanā .... zemes un Pie kādas agrākās muižas no kuras ap-2;0 tiesību mērniecības ? grāmatu -. rēķina balsu 'S. apzīmējums esošo māju nosaukums plāniem i reģistra piederēja skaitu Ls

193 Jānis un Andrejs Richteri, Luize Šmidt un Katrīna Richter . " . īpašnieki Omaņi (Ramkas) — 3364 Vecmuižas pag. Drakēnu muiža 212 194 Valsts „ Valsts mežs — — — 30897 195 Mārtiņš Rozenbergs „ Ķerekši-Gala — 6138 Vecmuižas pag. Šarlotes muiža 590 196 Elene ' Rozenberg „ Ķerekši-Jaun — 6139 „ „ „ „ 934 197 Mirušo Mārtiņa Vanag-Slaktera mantojuma masa un Lība Vanag-Slakter „ Vanagi — 6515 Misas pag. Misas muiža 946 198 Mārtiņš Lejzemnieks „ Leizemnieki — 5029 „ „ „ „ 278 199 Mir. Mārtiņa Cinovska mantojuma masa .... — Cinovskij — 6511 „ „ „ ,, 180 200 Jānis Oškalns īpašnieks Gala-Oškalni — 6514 „ „ „ „ 198 201 Mir. Mārtiņa Cence mantojuma masa — Senču-Puriņš — 5829 Stelpes pag. Nīzeres muiža 302 202 Mir. Jāņa Pokazis mantojuma masa ...... — Vec-Jaunzemji 31B 3119 Vecmuižas pag. Šarlotes muiža 648 203 Jānis Glinavs īpašnieks Vec-Jaunzemji 31C 6765 „ „ „ 480 204 Andrejs Audze īpašnieks Jaun-Repšas 87a 7038 Vecmuižas-pag. Vecmuižas muiža 93

220000

Piezīme: Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmkasas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai, kā pie darbu pirmreizējās izvešanas, tā arī pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kura var būt mazāka vai lielāka. 1928. gada 5. martā. Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze. Darbvedis F. Briedis.

Create a free account or login to participate in this discussion