Födelseår för Johan Gustaf Wibom

Started by Micke Wibom on Wednesday, December 15, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

12/15/2010 at 3:15 PM

Uppgiften om vilket år Johan var född varierar. Ingegerd Troedsson skriver i boken "HUFVUDSTA GÅRD och släkten Wibom 1817 - 1992" att hon funnit en uppgift om att Johan Gustaf Wibom föddes i Klara församling den 28 maj 1779 som son till betjänten Jonas Wibom och Eva Juliana Hedewall.

Troedsson skriver också att det angivits i husförhörslängder i Solna att åldermannen Wibom var född 1774 i Stockholm samt att det angivits på inbjudan till hans begravning att han vid sin död den 11 februari 1841 var 66 år, 8 månader och 17 dagar. Troedsson skriver vidare att "det skulle betyda att han var född den 28 maj 1774".

Create a free account or login to participate in this discussion