@Harmsen

Started by Ola Anton Bakke on Thursday, December 16, 2010

Participants:

12/16/2010 at 1:26 AM

Søker slekten til kjøbmann Harmsen som var gift med Cecilie Kragh. Deres datter Kathrine (Trine) f: 24.3.1801, d: 24.7.1880 var gift med Jørgen Christiansen f: 27.6.1797 i Flensburg, d: 2.2.1881. Han drev veveri i Lierdalen og kjøpmannsforretning i Kristiansand.

Create a free account or login to participate in this discussion