Etternavn feil skrevet

Started by Odd Andreas Sørgård on Thursday, January 6, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
1/6/2011 at 2:22 PM

Etternavnet er skrevet feil, det skal være Brodtkorb.

Johan Christian Brodtkorb var sønn av Niels Gerbrand Brodtkorb - Niels Gerbrand Brodtkorb

10/23/2011 at 12:04 AM

Helt korrekt. Det er i Tyskland at navnet skrives i tre varianter:

Brodtkorb. Brodkorb. Brotkorb. Den midterste utgaven er den største
med ca. 390 personer. Av "den norske varianten er det kun 11,
hvorav min brors familie utgjør 90%.

Vennlig hilsen

Gerhard Brodtkorb.

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion