מקור השם יאראק

Started by Pnina Jarach on Saturday, January 8, 2011

Participants:

1/8/2011 at 2:34 PM

ידוע לי על 2 מסורות-
אחת המופיעה גם בתחילת ספרו של פרימו לוי"הטבלה המחזורית" טוענת שהמקור בגולי יריחו שהובלו לרומא.
והשניה- לפיה המשפחה היו מגולי גירוש ספרד והיו ,טרם המעבר ווהביסוס באטליה,בצרפת בעיירה בשם לונל= ירח בצרפתית, ועם הזמן זה השתבש ליאראק

Create a free account or login to participate in this discussion