Far til Sigurd Håkonsson?

Started by Harald Tveit Alvestrand on Saturday, January 15, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 8 posts
1/15/2011 at 2:06 AM

Ser at Sigurd Håkonsson har en master-profil "NN NN" curated av Private User og Ingegjerd (Ingeborg) Haraldsdotter som forslag til mødre. Ingegjerd var gift med far Håkon Jarl. Er det noe dok som sier at Ingegjerd var hans mor, evt at Ingegjerd IKKE var det?

Har ikke lyst til å avgjøre denne konflikten uten noe dokumentasjon.... om jeg vet at ingen har noe slikt kan vi bare ta et alternativ og dokumentere i profilen at det andre alternativet finnes, men inntil jeg vet at det ikke er dokumentasjon...

Private User
1/15/2011 at 5:53 AM

Vi har endel floker det som ennå ikke er løst, der det er mange som har blandet Håkon Grjotgardssonden eldre og den yngre.

For denne profilen, - hvis navnet er riktig, så sier det seg selv at faren heter Håkon, men om det er den yngre eller den eldre husker jeg ikke.

1/17/2011 at 6:40 AM

Stemmer nok det at de er godt blandet. Kan være greit å sette et curator-note på dem og si hvordan en skal se forskjell på dem.

At Sigurds far er Håkon er greit nok (kilde funnet), det er hvorvidt det er rimelig å anta at mora er Ingegjerd (Ingeborg) Haraldsdotter eller ikke jeg lurer på.

Private User
1/17/2011 at 6:53 AM

OK, så ikke Ingegjerd, - da er det snakk om at hun er koblet til Håkon Grjotgardsson den yngre, men noen god kilde på dette eller på barn finnes uansett ikke.

Private User
1/17/2011 at 6:58 AM

Med andre ord lar vi Sigurds far være Håkon Grjotgardsson den eldre og NN.

Private User
1/17/2011 at 7:11 AM

Hvor er så den yngre har blitt av?

Private User
1/17/2011 at 7:21 AM

Mye rot her mht den yngre og eldre, - også av meg.

Poenget er at Sigurd er brorern til Åsa, en av konene til Harals Hårfagre.

1/20/2011 at 12:06 AM

Takker for hjelpen!

Min kopi av Snorre har bare en Håkon Jarl Grjotgardsson i personregisteret baki - referert til Harald Hårfagres saga avsnitt 7 til 38 - hvor kommer den yngre Håkon Grjotgardsson inn hen?

Showing all 8 posts

Create a free account or login to participate in this discussion