Kosmiline jaht Põhja-Ameerika müüdi Siberi variandid

Started by Lia Murs on Sunday, January 16, 2011

Participants:

Related Projects:

1/16/2011 at 7:20 AM

Juri Berezkin
Teesid
Kosmilise jahi mütoloogiline motiiv on omane Põhja- ja Kesk-Euraasiale ning Ameerikale, tundub aga puuduvat ülejäänud maailmas. Kahel Euraasia versioonil on leitud paralleele Põhja-Ameerikas väiksemate detailide tasandil ja seda võib seletada üksnes
vastavate traditsioonide ajalooliste sidemetega. Esimene versioon
(kolm tähte Suure Vankri aisas on jahimehed ja vanker ise on loom,
Alkor on koer või keedupada) ühendab Siberi (eriti Lääne-Siberi)
traditsioone Põhja-Ameerika lääneosa (sališi, tšinuuki) ja idaosa
(eriti irokeesi) traditsioonidega. Teine versioon (Orioni vöö kujutab
endast kolme hirve, antiloopi, mägilammast või pühvlit, jahimees
on Riigel või mõni muu Orioni vöö all asuv täht, tema nool on tabanud saaklooma ja noolt nähakse kas Betelgeuse või Orioni pea tähtedena) ühendab Lõuna-Siberi ja Kesk-Euraasia mütoloogiad Põhja-Ameerika lääne- ja edelaosa traditsioonidega. Need mõlemad variandid, mis on tundmatud Kirde-Aasias ja Alaskal, ulatuvad ilmselt Uue Maailma asustamise aega. Arktiline variant või variandid (jahimeest ja saaklooma seostatakse Orioni või Plejaadidega) on esindatud naabertraditsioonides, mis moodustavad peaaegu järjepideva ahela saamidest polaarinnuitideni välja. See versioon võib olla kandunud üle Ameerika Arktika koos eskimote Thule traditsiooni levikuga.
Märksõnad: Ameerika asustamine, Ameerika indiaanlaste mütoloogia, eskimo mütoloogia, Kesk-Aasia mütoloogia, rahvapärased tähenimed, Siberi põlisrahvaste mütoloogia, võrdlev mütoloogi

Kommentaarid
1
Ameerika ja Euraasia mütoloogiliste motiivide kataloogi (umbes 35 000
tekstikokkuvõtet) loomist ja selles sisalduva ainese uurimist on toetatud
Vene Teaduste Akadeemia (RAS) Presiidiumi baasuurimuste programmi
“Etnokultuuriline interaktsioon Aasias” kaudu, mille toetajateks on ka
Vene Baasuurimuste Fond (grant 04-06-80238) ja RASi Presiidiumi SanktPeterburgi osakond (2004. aasta grant). Kõnealune venekeelne kataloog
on kättesaadav internetis (http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin).

http://www.folklore.ee/tagused/nr30/berezkin.pdf

Create a free account or login to participate in this discussion