Plejaadid kui taevaavad, Linnutee ja neiu Kuul: kultuuriseosed Põhja Euraasias

Started by Lia Murs on Sunday, January 16, 2011

Participants:

Related Projects:

1/16/2011 at 7:22 AM

Juri Berezki

Teesid:
Läänemeresoome ja balti (Läti ja Leedu) kosmonüümide vahel ei ole
suurt erinevust, kuid balti ja slaavi kosmonüümide mustrid erinevad teineteisest. Balti alade idaosas kutsutakse Plejaade Taevasõelaks või Sõelatähtedeks, Linnuteed Rändlindude Teeks ja Kuul usutakse nägevat kaelakookudega
neidu. Enamasti nimetatakse Kesk-, Lääne- ja Lõuna-Euroopas Plejaade Kanaks Tibudega, kusjuures Linnuteele ja Kuu tumedatele laikudele on pakutud
muid, tihti erinevaid tõlgendusi. Ida-Balti mudel on sarnane Kesk-Volgamaa
omaga, kus see on levinud permisoome ja türgi rahvaste seas ning võib olla
rauaaegse (proto-)balti kultuuri pärand. Siiski võib kõnealuste kosmonüümide
puhul leida paralleele peaaegu kogu Põhja-Euraasias ja paiguti Põhja-Ameerikas. Näiteks veekandja Kuul on kõige levinum ning tuntud ka Jaapanis ja
Polüneesias. Euraasia puhul on märkimisväärne, et põhjapoolsetel samojeedidel
puuduvad kõik kolm kujundit. Kontrollimist vajab hüpotees, et vähemalt mõ-
ned tõlgendused kerkisid algselt esile Ida-Aasia põhjaosas vanema kiviaja
lõpul ja levisid sealt edasi läände ja mööda Baltimaid lõuna poole.
Märksõnad: Aasia ja Ameerika kosmonüümide seosed, Linnutee, Plejaadid,
Põhja-Euroopa muinasaeg, rahvaastronoomia, tumedad laigud Kuu

Create a free account or login to participate in this discussion