Kallaste linna tekkimine Tartumaal

Started by Lia Murs on Sunday, January 16, 2011

Participants:

Related Projects:

Showing all 2 posts
1/16/2011 at 7:49 AM

Kallaste on tekkinud 19. saj. algul kalurikülana, kuhu asusid Novgorodi kubermangust usulise tagakiusamise pärast põgenenud vanausulised venelased. Kallaste elanikud tegutsevad kalapüügiga, ühtlasi on nad tuntud osavate müürseppadena. 1921.a. sai Kallaste alevi ja 1938.a. linna õigused.
Kallaste

Kallaste linn asub Tartu maakonnas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elab linnas 1217 elanikku.

Linn paikneb umbes 2 km ulatuses piki Peilsi läänerannikut, kuni 8 m kõrguse punasest liivakivist kaldajärsaku ääres. Rannalõiku kallaste kohal nimetati 16. - 17. sajandil Purmurannaks (Pormeranda). 18. sajandi algul olid siin Kokora mõisa maal üksikud kalurimajad. Kallaste kaluriküla rajasid sajandi teisel poolel Venemaa loodekubermangudest põgenenud vanausulised venelased, kes nimetasid paiga Krasnogoriks. Tekkis tüüpiline tänavküla piki Tartu - Mustvee maanteed. Esimesed hooned ehitati praeguste Võidu, Kiriku ja Kalamehe tänava ristmiku piirkonda. Edasi kasvas küla piki Peipsi kallast. 19. sajandi alguseks kujunesid sälkorgudesse Kalamehe ja Sadama tänavad ning Kodavere - Kokora maanteele viiv Kiriku tänav. Külakrunte iseloomustas elu- ja abihoonete kompaktne paigutus ümber siseõue: kolmes küljes hooned, tänava poole puittara kahepoolse väravaga. Kompleksi, kus abihooned ja õu olid ühise katuse all, nimetati umbõueks ("gluhoi dvor"); kompleksi, kus igal abihoonel oli eraldi katus ja õu pealt avatud, avaõueks ("volnõi dvor"). Hooned olid fassaadidega vastamisi kahel pool teed, tagaküljel aiamaad. 1801. a. ehitati vene kirik. Asula elus tähtsad laadaplatsid kujunesid vanasse külakeskmesse ja kiriku lääneküljele. 19. sajandil kujunesid praegused Õnne, Turu, Jaani ja Oja tänavad. Pärsikivi oja äärde ehitati vesiveski (hiljem mootorveski). 19. sajandi keskel oli külas umbes 80 maja.

19. sajandi kolmandast veerandist 20. sajandi esimese veerandini arenes Kallaste intensiivselt. Ehitati peamiselt kahepereelamuid ja keskväljaku äärde suuremaid kivihooneid; asula venepärane lineaarne struktuur säilis. 1921. a. sai Kallaste aleviks, 1938. a. linnaks; elanikke oli umbes 1500, maad 126,2 ha.

1/16/2011 at 7:49 AM

Torila küla

Torila küla asub Tartu maakonnas Alatskivi vallas. 2000. a. elas külas 68, 2009. a. 62 inimest.

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion