Slawe Voorgeslag

Started by Guillaume Francois Gerber on Wednesday, January 19, 2011

Participants:

Showing all 6 posts
1/19/2011 at 3:49 PM

Johannes Abraham Gerber, stamvader van die Bolandse Gerbers en waarskynlik n buite-egtelike seun van Frans Anthonie Gerber trou op 5/13/1787 Met Martha Maria Caab. Volgens Colenbrander is sy n slavin. Sy blyk egter die dogter te wees van Sara Margaretha Rinken (herkoms onbekend) en n sekere NN Jacobs. Sara Margaretha se Testament is te sien by haar profiel. Ek vermoed sy was dalk n slaaf. By die doop van haar 2 kleinkinders op 5/20/1787 is behalwe sy en Christoffel Rinken n Salomon Johannes Jacobse en Elisabethy Pieterse getuies. Daar is n persoon Salomon Johannes Jacobse v Tranquebar opgeteken en n Salomon Johannes Jacobse trou 2/1/1795 met Anna Elisabeth Zeeman b10. Sara margaretha en Christoffel Rinken besit self n slaaf, Africa, wat vir hulle werk. Sou die slaaf self n slawe-eienaar geword het?

Johannes Abrahanm Gerber se Ma is Johanna Christina Rikkerse (De Villiers; Rekkerse, maar hy het die i misgelees, kyk self op die dokument, n uitreksel uit JA Gerber en Rosa Cath Swanepoel se testament by Johanna Rikkerse) Haar ouers is Johann Sigmund Becker en Dorothea V/D Caab (SA geslagsregisters van Heese en Lombaard p. 173). Ek het die feit opgespoor in die Roelandstraat argief Kaapstad, in die afdeling oor slawe en ongelukkig die presiese bron verloor. Johanna Christina Rikkerse trou 12/8/1771 met Assuerus Pieterse van Swede en saam het hulle 6 kinders. (Dr JA Heese se vrou stam af van een van die kinders, vgl korrespondensie wat ek met hom gehad het) en en vermoedelik is die dogter Elisabeth Pieterse b3 die getuie by die bg. doop.

Hier is in een klein stukkie familie, moontlik 4 slawe ter sprake nl.
Sara Margaretha
Dorothea V/D Caab
Salomon Johannes Jacobse van Tranquebar
Africa

3/4/2012 at 10:51 AM

Hallo oom
Ek het al baie kopgekrap oor Johanna Christina Rekkerse. Haar van word in verskeie dokumente telkens verskillend geskryf. In bg testament word die van Rikkers geskryf. Sy word as Ruckers, in 1784 lidmaat van die Lutherse Kerk. (Bron SAG) En in die huweliksregister word haar van as Rekkerse geskryf. By die doopinskrywing van die oudste 2 kinders word die van as Bekkerse geskryf.

Die bron vir haar ouers waarvan oom praat is waarskynlik Dr. Hoge se "Personalia of the Germans at the Cape 1652 - 1806" Bladsy 20 toon die volgende: BECKER, Johann Siegmund van 0sterode, soldier 1750- 1754. An illegitimate daughter Anna Dorothea of the Cape baptized 26.11.1752. LET OP DAT DIE NAME NIE JOHANNA CATHARINA IS NIE MAAR ANNA DOROTHEA. Ondersoek van die doopregister Kaapstad 1752 toon die volgende: Anna Catharina onegt de zoogesegde vader is Johan Sigman Beckers, de moeder is Dorothea van de Caap, De getuygen zijn Ernst Clyn en Anna Sakse. Gedoopt Kaapstad 26.11.1752. In die doopregister inskrywing is sy wel ANNA CATHARINA wat sekerlik nagenoeg aan JOHANNA CATHARINA is. Haar sg pa word baie duidelik as Becker(s) aangedui. Tog word sy meestal sover ek weet net by die doop van die oudste kinders as Bekkerse aangedui.

Nog iets wat pla is JA Gerber se geboortedatum. Die bronne verskil ook hieroor. Sou dit Maart 1769 wees dan was sy ma maar 16 jaar oud. Haar geboortedatum dra by tot die dilemma. Volgens bg is sy gedoop in 1752. Daar is bronne wat JA Gerber se geboortedatum as 1760 aangee, wat haar 8 maak en ek het ook al 1765 gesien, wat haar so 12/13 maak. Mens kan redeneer dat sy dalk maar eers as groter meisie gedoop is, maar bg JS Becker kom eers in 1750 in SA aan. Dit maak haar hoogstens 2 jaar ouer as haar doopdatum. Daar is net te veel wat nie strook nie.

Hoge gee ook 'n RÜCKER / RICKER / RIEKER / REEKER, Philipp Daniel, Bendorf, *1741 wat ingekom het na SA. Ek dink nie ons weet veel meer van hom nie?

3/31/2012 at 9:34 AM

Hullo Nada,
Ek kom nou ees op jou boodskap af, en is ek bly daar is tog nog iemand wat in haar besonderhede krap! Die Philip Daniel word later Riekert en ek vermoed nie daar is n verband nie. P D Riekert x 18/2/1787 Susanna Magdalena Jacobs e3d9c3b4 en die Jacobse trou goed onder die Swanepoels in waar J A Gerber ook trou

Die s en se agter die Becker van is net n agtervoegsel wat beteken Becker s'n (kind van Becker) en is aangelas of weggelaat nes hulle wou. Vanne was nie vreeslik vasgele nie en die ouer gebruik was dat die kind sy Pa se voornaam as van gekry het. Pieter se seun Jan word Jan Pieterse, maar Jan se seun Hendrik word Hendrik Janse(n) en sy seun word Hendriks(e) . Dit kan erg verwarrend raak.

Oor JA Gerber se geboortedatum weet ek ook nie. Die 1765 lyk vir my die beste want die getuies by die doop lyk reg. Ek dink nie ons hoef veel te wonder oor die Ma se ouderdom nie. By ons is dit vreemd om n meisie van jonger as 16 met n kind tee te kom, maar dit was nie snaaks in daardie tyd nie. As n meisie seksueel groot was was sy 'fair game' en n soldaat sou nie twee maal gedink het as hy n kans gekry het nie. Ek tel nou die dag n ding op. Hendrik die VII van Engeland se ma, Margaret Beaufort, was op 13 n weduwee met n baba en haar oorlede man, was in die 30 toe hulle getroud is!

Ek wil net gou n ding gaan opsoek en gaan dan verder skryf

3/31/2012 at 10:29 AM

Ek kan nou kry waarvoor ek gesoek het nei. Dis my aantekeninge uit die indeks van sterftes aan die Kaap met die besonderhede oor J C Rikkerse se dood. Ek sal verder soek en laat weet
Groete
Guillaume

8/26/2012 at 8:08 AM

Hallo oom
Ek het nou weer bietjie gaan kyk na al my inligting. Ek is baie seker dat Johanna Christina Rekkerse (Rikkerse / Rikkert) NIE dieselfde persoon is as Anna Catharina gedoop 1752 nie. Haar vader was dus ook nie Johan Sigmund Becker nie. Ek sal graag die sterfkennis wou bekom waarvan oom praat? Het oom dalk vir my 'n verwysingsnommer, want ek sien niks op NAAIRS nie? En ook die testament? Sal dit baie waardeer. Ek kan bv nie dink wie die Pieter Pieterse dan is wat haar sterfte aangee nie, want nie een van haar kinders of kleinkinders sover ek kan sien was 'n Pieter nie?

Met die doop van Johanna Christina se oudste kinders, Hermanus en Magdalena Maria (hulle word saam gedoop) word sy as Johanna Christina Bekkerse aangedui. Met Elizabeth se doop word sy slegs Johanna Christina van de Caab genoem. Met Carolina Petronella se doop word sy as Johanna Christina Rekkerse aangedui. Met Johan Christoffel se doop is sy weer Johanna Christina van de Caab en met Emanuel Andries se doop Johanna Christina Rekkerse. Die oorwegende getuienis hier is dat haar name JOHANNA CHRISTINA was en haar van waarskynlik Rekkerse, wat dan moontlik van Ruckers afgelei is / selfs van Rikker(s) of Rekkers (Dis alles bestaande vanne wat in Nederland en Duitsland voorkom).

Wat betref Johannes Abraham Gerber. Die doopinskrywings waarna oom verwys is:
17 Maart 1765 - Johannes Abrahamse, Johanna Christina en Christoffel Pieterze} onegte kinders. De zoogezegde vader is Christoffel Pietersze. De moeder Johanna Catharina van de Caap. (Hier is die pa tog duidelik 'n Christoffel Pieterse, hoewel dit interessant is dat die een suster ook 'n Johanna Christina is. Drie kinders word hier gedoop. Gestel elke kind verskil slegs met 'n jaar van mekaar dan moes die oudste van die drie in 1763 gebore gewees het, en indien hulle bv twee jaar verskil dan bring dit ons by 1761. As Anna Catharina (geb. 1752) die moeder van hierdie Johannes Abraham was, was sy slegs 8 of 9 jaar oud met die geboorte van die oudste kind.)

22 Junie 1760 - Johannes Abraham onegt} De zoogezegde vader is Abraham van de Caab. De moeder Johanna Christina van de Caab. Get: Eva van de Caab (Hier is die moeder se name korrek, maar daar is steeds geen sprake van 'n GERBER vader nie. Boonop is die vader Abraham, terwyl Johannes Abraham se vader klaarblyklik Frans Antonie Gerber (die stamvader) is? En weereens, as JC in 1752 gebore is, sou sy hier maar net 7 of 8 jaar oud gewees het.

Ek hoor graag wat oom dink.
Groete
Nada

8/30/2012 at 2:33 PM

Hullo Nada, Man is ek bly jy soek ook. Ek het die Beckerse in Lombaard se boeke gekry, self gewonder, maar hy klink seker van die verbintenis alhoewel die kind Anna Christina gedoop is. Dis moontlik dat sy reeds groot was toe sy gedoop is. Johannes Abraham se eerste kinders is in 1787 gedoop, maar die dogter is in 1799 dood en was toe 17 jr oud dus gebore in 1782 en 5 jaar oud toe sy gedoop is. As haar Pa in 1760 gebore was, was hy maar 22 indien hy in 1765 gebore is was hy maar 17. Wat betref die testament gaan kyk by my fotos Gerber fotos no 20 is n afskrif van die blaai van die testament waarop Johannes Abraham se sy ma is Johanna Christina Rikkerse vrou van Sweris Pieterse.Ek kon nog nooit n doop gekry het wat Johannes Abraham aan n Gerber verbind het nie die een van 1760 is datum gewys die beste, maar gee geen bewys nie. Die enigste dokument wat ek het wat JA Gerber koppel aan FA Gerber is n afskrif van n baie ou familie geskrif van die Gerbers van Jan De Boer Touwsrivier waarin al die stamvaders van die familie aangegee word, Hugo, Viljoen ens almal korrek en ook FA Gerber. Gaan kyk ook by die fotos is n doop wat ek in Elsas Lotharinge opgespoor het. Die Pa Mathiue (Matheus) en die ma Anna Maria, wat die name is van kinders van FA Gerber. Dit beteken hy is al in 1717 gebore en was dus al n ouerige man in 1758. Verklaar vir my hoekom hy dood is toe sy kinders nog klein was en sy vrou weer getroud is met van Dyk, maar daar is ook geen rerige bewyse dat dit hy was nie, behalwe dat die dorp Epfig reg is en die name reg lyk.
Iets wat ek opgetel het en wat moontlik n leidraad kan wees. Na die dood van sy eerste vrou in 1789 is JA Gerber na Tulbagh en trou daar met Rosa Swanepoel. As jy gaan kyk in die Swanepoels is daar Riekerts wat daar ingetrou is. Ek het al gewonder of daar n verband met Johanna Christina Rikkerse is. Van Rekkerse na Rikkerse na Rikkert is dit n klein sprong na Riekert. In Lombaard se boeke is daar n Johanna Christina GERBER wat twee kinders doop by Johann Dots van Dusseldorf in 1781 en 1783. Op daardie stadium was Johanna Christine Rekkerse reeds getroud met Sweris Pieterse. Alles raaisels of ons ooit by die waarheid gaan uitkom wonder ek. Die doodsberig van Johanna Christina Pieterse geb Rikkert is 7/12/1827 en sy is 87 jaar oud sy moes dus ongeveer 1740 gebore wees. Die strefte het ek in die sterfte indeks in die Kaapse argief opgespoor
Hoop jy maak iets uit die deurmekaarspul
Groete en laat weet as jy iets kry

Showing all 6 posts

Create a free account or login to participate in this discussion