1729-1774 vene mehed Kostivere- ja Maardu mõisa vakuraamatutes

Started by Tiia Välk on Saturday, January 22, 2011
Showing all 3 posts
1/22/2011 at 11:46 AM

Lisan siia ka viited, kust ise saab üle vaadata. Võibolla on ka vigu sees.
1774
Spiridon Kuzmin Mucal
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:115
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:123

Kostivere
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:128
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:129
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:130
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:131
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.503:132

adrarev 1765
Muckal enam vene nimesid pole,

Kostifer Urga Allexey
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.496:134

Vandjala
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.496:134
Semeon Osepow + Peter Kuzmakoff on nüüs Vandjalas
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.496:135
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.496:137

1750 adrarevisjon Mucka küla
Prokoff Iliew ja Saweli Iliew
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:95
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:103

Kuzma Osepow ja Semon Osepow
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:96
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:104

1750 Parasmäe Urge Alexei
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:110
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:115

Vandjala küla
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:111
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:116
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:113
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.487:118

Vandjala
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.479:197
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.479:198
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.479:203
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.479:204

Maardu mõis
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.479:191
Osip Timofejeff
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.479:186

1739 Kosivere mõis
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:179
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:180
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:182
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:184
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:185
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:187

Maardu mõis Osip Timofejeff
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:171

1732 Kostifer mõis jutt
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:158
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:159
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:160

vene meesste nimekiri (Afanassi Semenoff)
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:162
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:164
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:165
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:156

1732 vakuraamat Mucka Osep Timofejeff
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:136
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:148

Maardu mõisa all 1732 venenimed seletusega
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:151
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:139

1/22/2011 at 11:47 AM

Koostasin tabelina, kust näha kuidas need mehed liiguvad ja kus ja millal ad on:
Ilja Matfeoff 1732,1739, 1744 Mukal
Osep Timofeoff 1732,1739, 1744 Mukal
Kuzma Osepow 1750 Mukal 1765 Vakuraamatus mukalenam vene nimesid pole
Semeon osepow 1750 Mukal(1765 Vandjalas)
Saveli Ilian 1744 MUKAL!, 1750 Saweli Iliew (1765 Vandjala all)
Prokoff Iliew 1750 Mukal (1765 Vandjala all kirjas)

Vabadikud Maardu m taga:
Mikita 1732 MaM
Terenky 1732 MaM ja Afanassi 1732 MaM
Meni Wasiloff 1732, 1739 on Mennie Wassiliof,1744, 1750 (Minne)
kas Terenti ja Afanassi Maardu all 1732 on ta pojad või sugulased?
Wassili Philippow kas poeg või vend? Sergey 1732 MaM
Lewonti ?? Iwan 1732 MaM
Lewonti Alexeoff 1732, Leonte Alexiof 1739, 2744, 1750 (Leonti)
kas tema poeg või kes on 1732 Maardu all??
Gabriel Molosei? 1732 MaM
Fiodor 1732 MaM

Kostivere mõis http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:156
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:158
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:159
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.466:160
Kostivere m 1739
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3.1.473:182

Gabriel Wasiloff 1732, 1739 on Gawrila Wasiliof, 1744, 1750?pole, 1765 on
Ossep Gawriloff 1750, 1765
Meni Wasiloff 1732, 1739 on Mennie Wassiliof,1744, 1750 (Minne)
kas terentimaardu all 1732 on ta poeg või sugulane?
Phillip Gawrilow 1739, 1744,1750, 1765
Carlam Iwanoff 1732
Sachar Fadeoff 1732, Sacher Phadeof 1739, 1744
Iwan Sacharow 1750, 1765
Trofim Lariwanoff 1732, Tropin Larionof 1739, 1744, 1750 (Trophim)
Mallafie Lariwonof 1750
Iwan Andreoff 1732, Iwan Andreof 1739,
Iwan Ullianoff 1732, 1739 (Ulianof)
Iwan Imelianof 1765
Wasilli Fillipow 1732, 1739 (Philippof),1744, 1750, 1765(Philippow)
Iwan Alexeoff 1732, 1744
Lewonti Alexeoff 1732, Leonte Alexiof 1739, 2744, 1750 (Leonti)
kas tema poeg või kes on 1732 Maardu all??
Minne Lewotiow 1744, 1750
Andrei Lewonti 1765
Phadei G(P)ordeow 1750, 1765 Fadeij Gardeow
Gorde Daneloff 1732, Gordie Danelof 1739, 1744
Gregori Maximoff 1732, 1739 (Maximof), 1750, 1765
Emelian Saweloff 1732, Emilian Saewlof 1739, 1744, 1750
Sesi Gurgenoff 1732
Argsik(Arsim) Sadeoff 1732, Archim S(V)hadeof 1739
Iwan Michailoff(Mickaloff) 1732, 1739 (Michailof)
Pancrat Micailow 1765
Wasssili Isajoff 1732, 1739 Isagof, 1744, 1750
Andreop Isagoff 1732, 1739 (Isagof) , 1744, 1750 Androp, 1765
Iwan Issaioff 1765
Gefim Iwanoff 1732, 1739?, 1744, 1750(Jeffim)
Grigori Iwanow 1765
Affanassi Dementoff 1732, 1739 (Dementof), 1744
Jakoff Afanassi 1750
Saffron Demetioff 1732, 1739 Safran Dementof, 1744
Foedot Dementioff 1750, 1765/Fedot Demetoff)
Fillop Gabrieloff 1732
Fõder Gestipoff 1732, 1739 Feodor Gestipof
Pankratiy Simonoff 1732
Maksim Simonoff 1732, (Simonof) 1739, 1744
Philat Semenoff 1750, 1765 Filat Siemenow
Pankrat Calinof 1739, 1744, 1750, 1765 Pankrat Kalinow
Iwan Pankrat 1765
Simon Gelisanof 1739, 1744
Savel Ilianof 1739 Kostiveres (tuli kuskilt)
Urge Allexei Parasmäel 1750, 1765 Kostivere all
Urga Jacow 1765
Urga fedor 1765
Iwan Constatinoff 1744
Boriss Makarioff 1744
Contrat Arhiopff 1744
Simoen Osepoff 1765 Vandjalas, (1750 Mukal)
Peter Kuzmakoff 1765 (Tuleb vist Mukalt, Kuzma Osepow poeg)
Spiridon Kuzmin 1774 Kroodi/Muka all
Prokoff Iliew 1750 Mukal (1765 Vandjala all kirjas)
Saveli Ilian 1744 MUKAL!, 1750 Saweli Iliew (1765 Vandjala all)
Washi Silcka 1765
Stepan Trafimitt 1765
Sitepan Iwanoff 1765
Marka Iwanoff 1765

Koostan veebruaris sellise tabeli ka Jüri khk venepäraste nimede kohta (Lagedi, Veneküla, Aruküla) ning ka Saha küla kohta Jõelähtme khk, kus on venepäarseid nimesid.

2/27/2011 at 1:08 PM

Oluline on vist siia viited lisada, et Spiridon Kuzmini järglased leiduvad Rootsikallavere külast, alguses Kellal sulasena ja siis ka Mihklil ja Kurel Kure külas.
HL 1795 on Spiridon Kuzmin kirjas Rootsikallaveres Kellal kirjas http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.2.V-22:57?1215,898,1207...

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion