Huisgenoot - "Die Man Van Bruintjesrivier"

Started by Loutjie Joubert on Tuesday, February 1, 2011

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 4 posts
2/1/2011 at 1:25 AM

Do you perhaps know the publication date of the Huisgenoot article "Die Man Van Bruintjesrivier", or where I might be able to get hold of a copy?

2/8/2011 at 7:59 AM

Kry hom nie; waarskynlik kan die mense by GISA jou help tel +27218875070 of info@gisa.org.za
Banghoekweg 115
Stellenbosch
7600 South Africa

Volgens Familia V 1968 No4 onder die opskrif "Steyn - Die Stamboom van 'n Afrikaner-Familie" verskyn die volgende:
" Die volgende artikel het in die Hiuisgenoot van 12 Desember 1931 verskyn, deur John Muir."
Ek sal wat ek beskikbaar het skandeer en beskikbaar stel.

8/14/2011 at 7:46 AM

Baie dankie Manus. Onthou net al die argiewe was destyds nog nie digitaal beskikbaar in Leeuwarden nie. Ek het ondertussen gegewens bygekry wat nie genoem word nie. Byvoorbeeld: die doop van 'n tweede seun, die koop en verkoop van 'n woning in Leeuwarden (1663-4), die huur van 'n woning in die buurt van Leeuwarden (1666-1669). Plus gegewens oor die seun Aege wat eiendom geerf het in Amsterdam en sy nasate. Ek is nou besig om al hierde gegewens in 'n werkdokument te verwerk en is bereid om hom beskikbaar te stel aan mense wat dit krities wil lees en verbetervoorstelle wil maak. Mooiloop!

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion