föräldrar

Started by Britta Karin Ericsson Roos on Saturday, February 5, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 4 posts
2/5/2011 at 11:53 AM

Petter Ekström anges vara född 1758 på Kållerö. I födelsebok för Väne-ryr finns dock ingen Petter född detta år. 1959 finns en Petter med föräldrar Olof Ekström och Catharina Johansdotter. Dopvittne var Bryngel Ekström. Samtliga från Kållerö (Kollered).
Den 8 sept föddes en annan Petter av föräldrarna Bryngel Ekström och Märta Amanda.
Om Petter Ekströms födelseår 1758 är felaktigt är det oklart vilken av dessa Petter som kan avses. Bryngel förekommer senare som släktnamn, men troligt är att Olof och Bryngel är bröder, så detta behöver inte betyda någonting.
Bryngel Ekström

2/5/2011 at 12:03 PM

Jag har på grund av att Petters som fått namnet Bryngel antagit att det är Bryngel och Martha som är Petters föräldrar. Om föräldrarna är Olof och Catharina är Petters födelsedag istället 24 februari 1759.

2/5/2011 at 1:06 PM

De syskon till Petter som nu är inlagda i trädet är barn till Bryngel och Martha. Inget annat belägg för syskonskapet. Om föräldrarna således visar sig vara felaktiga bortfaller syskonskapet.

2/5/2011 at 1:31 PM

Jag hade rätt! Bryngel är Petters pappa!
Bekräftelse finns på
http://www.anarkiv.com/anarkiv/forskn/sok/register.asp?db=smeder&am...

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion