Skjøte(?) Skjerven 1743

Started by Brede Olav Røsjø on Wednesday, February 23, 2011

Participants:

Showing all 10 posts
2/23/2011 at 12:23 PM

Dette er et orginaldokument fra 1943 - se bilde ovenfor. Tror det er utskrevet til Hermund, av en øvrighet med lakkstempel merket HAS, og en vekt i seglet. Men vanskelig å tyde skriften for et utrent blikk - noen som har et tips her?

Hilsen Brede Røsjø

2/23/2011 at 11:48 PM

Jøss - hvor fant du dette - spennende saker!
Det virker som om Geni har redusert oppløseligheten på bildet? Det blir jaffal bare graut når jeg forsøker å forstørre det.
Hvis det stemmer at Hermund Ingebrigtsson er født i 1769, kan vel ikke et skjøte datert 1743 ha noe med ham å gjøre. Men at det er slekt er vel uomtvistelig, i og med at skjøtet er i din besittelse.

Private User
2/24/2011 at 1:56 AM

Klikk på Full Size så får du se hele.

Direktelink:
http://assets2.geni.com/media/p13/60/c1/37/eb/534448389ff11b66/skj_...

Remi Trygve Pedersen - du er flink til å tyde slik skrift....

2/24/2011 at 7:20 AM

Her er hele teksten (så klart med forbehold om feil):

"Kiendes Jeg underskrevne Hermund Anfindsen Wold og herved tilstaar at have bøxled og Fæsted saasom Jeg herved bøxler og Fæster Een mig tilhørende gaarde Part kaldet Schierven, beliggende udj Wigs Skibr. og Ytre-Sogns fogderie, Skyldende aarlig Smør Half-anden Løb og Korn Ny-toe tredevde mæle, til den Welagte Dannemand Amund Olssen, hvilken Jorde-Part afdøde Joen Marcussen – tilforne bruger og Egted Datteren Syneve Joens-Datter. Thi skal bemelte Amund Olssen samme 1 1/2 Løb Smør og 9 2/3 mæle Korns Leje udj gaarden Schierven for sin og hustrues Lives tid, bøxel-Wiis bruge og beholde al den Stund hand deraf svarer de allernaadigste Contributioner og mig som Eier Landskylden i Rætte Side, Jorden Dyrken og forbædren, holder gaardens huse i Lov – for stand og Ellers udj alt sig, efter Lov og forordninger, skikker og forholder. Bøxelen er mig efter Loven betalet. Dette til bekræftelse under min haand og Eyed Zigneter.

Wiigs Tingstæd Wigøren d. 25de Novbr. Ao. 1743.

Hermund Anfinds. Wold mit Eiged Zignete."

Så med andre ord, gårdeieren heter Hermund Anfindsen Wold. Han gir bygselskjøte til Amund Olssen. Forrige mann som bygslet denne plassen var nå avdøde Joen Marcussen, og Joens datter ble gift med Amund Olssen.

Signeten inneholder da våpenskjoldet til Hermund Andfindsen Wold. Jeg kan ikke se at dette har noe med Hermund Ingebrigtsson å gjøre.

Sorry!

Remi

2/24/2011 at 7:22 AM

Signeten kan også innholde bumerket til Hermind Anfindsen Wold.

Et bumerke er ikke det samme som et våpenskjold.

2/24/2011 at 7:23 AM

Hermund Anfindsen Wold* så klart.

Private User
2/24/2011 at 7:47 AM

Bra, - er enig i at det nok er ett klassisk bumerke, ikke våpenskjold.

2/27/2011 at 1:11 PM

Tusen takk for flott hjelp,Remi! Skriften er jo flott i orginalen, men når jeg ser ordene skjønner jeg litt mer hvorfor jeg ikke skjønte noe særlig - det skriftlige språket i Norge har virkelig forandret seg på disse 268 årene! Her er det mye å ta fatt i for en nybegynner - så nå bretter jeg opp skjortearmene for å komme videre! Og tusen takk til Bjørn som fant både spørsmålet mitt og en som kunne svare på det!
Beste hilsen
Brede

2/27/2011 at 4:12 PM

Bare hyggelig. Lei meg for at det ikke hjalp deg noenting, men slikt skjer av og til. Ikke gi opp.

3/1/2011 at 2:03 PM

Hei Remi!
Jovisst kom jeg videre - uten din hjelp hadde hverken bror min eller jeg greidd å skjønne hva som står i skjøtet. Nå har vi gode navn - og litt av historien om det som skjedde i 1743 - så her skal vi finne ut mer! Bror min har alt funnet en del på de digitaliserte kirkebøkene fra Vik - så dette er spennende!
Beste hilsen Brede

Showing all 10 posts

Create a free account or login to participate in this discussion