Kaapse rebelle

Started by Guillaume Francois Gerber on Saturday, February 26, 2011
Showing all 4 posts
2/26/2011 at 8:45 AM

Is dit nie paslik dat ons die Kaapse rebelle wat teregestel is tydends die Boere-Oorlog ook hier n plek gee nie. Hier volg n lys van name, hoe volledig weet ek nie, die datum van teregstelling na die naam.
Hendrik Jacobus van Heerden 3/2/1901 Zevenfontein distrik Cradock
Karel Nienaber,
Petrus Nienaber en
Jan Nieuwoudt al drie 3/10/1901 op De Aar
F.A. Marais P.zoon 7/10/1901 Middelburg
J.P.Coetzee 7/15/1901 Cradock
P.W.Klopper 7/20/1901 Burgersdorp
C.Claassen 7/24/1901 Somerset Oos
H.L.Jacobs en
Abraham Christiaan Jooste beide 7/24/1901 Kenhardt
Petrus Jacobus Fourie van Jansenville
Jan van Rensburg van Aberdeen
L.F.S.Pfeiffer al drie 8/19.1901 Graaff Reinet
Daniel Olewagen en
Ignatius Nel beide 8/26/1901 Graaff Reinet
Johannes Hermanus Roux 10/7/1901 Graaff Reinet
Hendrik Jan Veenstra gebore in Nederland,
J van Vuuren en
F Toy van Swede al drie 9/4/1901 Colesberg
Johannes Gert Wolfaardt Jansen en
NN Rautenbach beide 10/11/1901 te Vryburg
Jacobus Schoeman 10/12/1901 Tarkastad
Kmndt. Johannes Cornelius Lötter 20/12/1901 Middelburg
John Alexander Baxter 10/13/1901 Aberdeen
Pieter Jacobus Wolfaardt 10/15/1901 Middelburg
Veldkornet W. Kruger en
Kmndt. D.C. Breed op 10/17/1901 Cradock
N. van Wyk 11/12/1901 Colesberg
Willie H. Louw 11/23/1901 Colesberg
Johannes Kuhn en
Hermanus Kuhn November 1901 Vryburg
Bester Desember 1901 Tarkastad
Arnoldus Renike en
Louis Brink 12/28/1901 Mafeking
Izak Bartholomeus Liebenberg 1/11/1902 Aliwal Noord
Kmndt. Gideon Jacobus Scheepers 1/18/1902 Graaff Reinet
Francois Edward Davis 1/25/1901 Somerset Oos
Jacobus Francois Geldenhuis 2/14/1902 Graaff Reinet
F du Rand 4/5/1902 Cradock
P.W. van Heerden 11/12/1901 Tarkastad.
My gegewens uit 'Hoe Zij Stierf'.

2/26/2011 at 9:15 AM

Dit is 'n goeie idee maar ek dink nie hulle hoort in die "concentration camps' projek nie . Die ABO projek handel ook net oor die rolspelers maar ons kan hulle daar plaas , 'n ander opsie is 'n nuwe projek vir die Rebelle dan kan ons dit net "link" aan bogenoemde 2 projekte . Dink wat is die beste en laat weet my , ek is ook bereid om die nuwe projek van stapel te stuur as jy daarop besluit .

Vriendelike groete
Marie

2/26/2011 at 11:14 AM

Ek dink n nuwe projek sal seker beste wees. Ek sal bly wees as jy dit begin.
Groete
Guillaume

2/28/2011 at 10:07 AM

Die projek is in plek , sluit gerus aan .

Groete
Marie

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion