I MS langenute matmiskohad

Started by Private User on Tuesday, March 22, 2011

Participants:

Showing all 3 posts
Private User
3/22/2011 at 12:32 AM

Kas keegi teab, kas I MS Tannenbergi lahingus (23.--30. august 1914) Vene tsaariarmee poole peal sõdinute ja langenute matmispaik võib olla tähistatud tänase Olsztyn'i lähedal Kirde-Poolas?

Lahingu käigus piirati Vene 2. armee ümber ja see lõppes peaaegu täieliku Vene 2. armee hävitamisega.

3/22/2011 at 1:48 AM

Kui lugeda seda ülevaadet linna (ja piirkonna) ajaloost http://www.staypoland.com/cityHistory.aspx?TownId=30
kerkib tõsine kahtlus.
Ida-Preisimaal küll loodi rahvusmemoriaal 1927, kuhu 1934 maeti ka lahingu võitnud (ja Hitlerile võimu andnud) Hindenburg.
Vaata: http://www.youtube.com/watch?v=yB-Ituc3MRQ&feature=player_detai... ja http://www.youtube.com/watch?v=W3M_GypZE7M&feature=player_detai...
Loota, et see võiks kuidagi seostuda Vene armees langenute mälestuse jäädvustamisega ei ole realistlik. Sakslased lasid ise oma memoriaali enne punaarmee kätte sattumist õhku ja käesoleva hetke olukorda näeb (veidi venivas tempos esitatuna siin: http://www.youtube.com/watch?v=VnMMdFmHfaY&feature=player_detai...

3/22/2011 at 1:58 AM

Kasutame siis allikaid:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tannenberg_%281914%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Tannenbergi_lahing_%281914%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Tannenberg_Memorial
http://info-poland.buffalo.edu/classroom/JM/monument.html
http://et.wikipedia.org/wiki/Allenstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Olsztynek

Kogu animeeritud ülevaade saksa keeles:
http://www.tannenberg1914.de/3_tannb/kommueb.htm

Nagu eespool "Tannenberg_Memorial" mainitud purustasid sakslased taganedes ise 1945 ja poola sapöörid 1949-1953 kõik memoriaali osad. Väidetavalt pole seal praegu muud kui rohtunud alusmüürid.

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion