Laurens Sveinsson Blix 1435 vem var hans hustru?

Started by Alexander Lindquist on Sunday, March 27, 2011

Participants:

Showing all 2 posts
3/27/2011 at 2:08 AM

Är det Margareta Pedersdatter Roos av Ervalla??

3/27/2011 at 2:09 AM

Laurens Sveinsson, född omkring 1435, död år 1516, är son till Svein i Toresås, sannolikt identisk med Sven i Östnår, Hackås sn.
Per Olof Libom, Linköping, (Pilgrimshistorisk avhandling av Per Olof Libom) anser, att Sven är väpnaren Sven Laurensson (tre blad) i Vadstena, gift med Margareta Pedersdotter(Roos) av Ervalla. Margareta Pedersdotter hör på fädernet till en av Norges äldsta och förnämsta ätter. Hennes make Sven Laurensson hör till den svenska lågadeln, enligt Jan Liedgren (Släkt och Hävd 2 1986). Tänkbart är att Svein (Laurens- son) i Toresås(Östnår), Hackås sn, är son till Laurens Jonsson Blix, bror till Magnus Blix. Laurens hustrus namn är obekant. Denne Laurens Sveinsson har hört till en mycket ansedd släkt i Jämtland och tillhör den jämtländska adeln. Laurens bodde på sin gård Kloxåsen i hela 50 år och var en av jämtlands största skinnhandlare och ägare av flera gårdar i landskapet.
Kort före sin död köper han gården Hovdsjö i Revsund av Sivert Sigridsson i Ryss. Detta köp stadfästs av Christian II i ett brev av 16 juni 1517(DN III 1075). Gården Hovdsjö är därför ursprungligen en kronans gård, vilket även framgår av Hovdsjös äldsta dokument från 1417.
Vi bör därför undersöka släktförhållandena noggrannare i denna släkt och se hur de ursprungligen hör samman med gården Hovdsjö och dess äldsta ägare.

http://www.svennis.n.nu/slakten-blix

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion