Efternamn

Started by Fredrik Gunnar Rubensson on Monday, March 28, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

3/28/2011 at 10:12 AM

3 säger Andersson - 1 säger Ackerman - någon som har bra belägg för det ena eller andra? Långarydsböckerna säger Andersson vill jag minnas.

Create a free account or login to participate in this discussion