Anne Martha Andersdatter

Started by Halfdan Johan Hovdan on Tuesday, March 29, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
3/29/2011 at 2:44 AM

Anne Marta Andersdatter

Dukker opp i familitreet mitt to ganger. Hun er mor til både min tippoldemor Pedrikka Marie Pedersdatter og min tippoldefar Martinus Johan Pedersen.

Da Martinus Johan ble døpt i 1823, ble foreldrene oppført som:

-Peder Nilsen og Ane M. Andersdatter fra Napp i Lofoten.

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010024.jpg

Da søstera Pedrikke Marie ble døpt i 1833 var foreldrene oppført som:

-Peder Nilsen og Anne Marta Andersdatter fra Napp.

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050420010078.jpg

_____________

For å finne ut mer om Anne Marta tydde jeg først til folketellingen fra 1801. Søkte etter An(n)e Andersdatter i Nordland, og fant 2 kandidater i Buksnes/Flakstad området som kunne ha fått barn i 1933.

1. Ane Andersdatter (4år) fra Indre Sand i Flakstad
2. Ane Andersdatter (5år) fra Stor Rise i Buksnes

Ingen av disse hadde mellomnavn oppgitt i manntallet, så det var ikke hjelp å få der.

(Se under "Kilder" for å se resultatet)
_____________

Jeg fokuserte først på kandidat 1 fra Flakstad, men jeg var ikke istand til å finne at Peder Nilsen og Ane hadde giftet seg i Flakstad kirke.

Jeg hadde heller ikke regnet med å finne noe i kirkebøkene fra Buksnes fordi bøkene fra det aktuelle tidrommet hadde gått med i brannen i prestegården på Gravdal i 1899.

Så viste det seg at en eller annen hadde prøvd å rekonstruere så mye som mulig fra de ødelagte bøkene, og ved en ren tilfeldighet hadde vedkommende fått med 9 par som giftet seg i 1921, deriblant en enkemann, Peder Nilsen fra Napp, som hadde giftet seg i Buksnes kirke med en Ane Marta Andersdatter.

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060613040036.jpg

Det var slett ikke uvanlig at ungkarene på den tida rodde over Nappstrømmen for å skaffe seg koner på den andre siden, men i dette tilfellet var det litt merkelig om Peder hadde funnet sin tilkommede på Rise, som ligger nesten oppe i Borge.

______________

På dette stadiet var Ane Andersen fra Stor Rise den eneste gjenstående kandidaten fra 1801 tellinga, men det kunne ikke helt utelukkes at Ane var en innflytter til Buksnes, og dermed fra en helt annen kant av landet.

_______________

På dette tidspunktet fikk jeg opplyst fra Hans Egil Hansen at han hadde funnet navnet til Anne Marta Andersdatter på Napp i skiftedokumentene til en søster ved navn Maren Sofie Andersdatter som var gift på Elstad i Borge.

Ved å lete etter Maren Sophie i folketellingen fra 1801, fant jeg ut at hun hadde opphav på gården Søndre Vetting, som ligger like ved Nappstrømmen. Mora til Maren Sophie var oppført som enke så farens navn var femdeles ukjent, men siden lille Maren S. var bare 1 år kunne ikke faren ha dødd så mye tidligere enn 1800.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&s...

I bygdeboka for Buksnes kunne jeg da søke på denne gården og fant blant annet følgende :

"Manntallet til ekstraskatten 1772 nevner jordmann Hans Pedersen og jordmann Lars Andersen og hustru. — 11/12 1790 er det skifte etter Lars Andersen, men da boet er fallitt, nevnes der ingen arvinger. Hans enke sitter en kort tid med bygslen, som imidlertid snart overtas av sønnen Anders Larsen, og 1795 er Hans Pedersens bruk overtatt av Jens Jacobsen, som dør allerede før 1800, og hans enke har bygslen en kort tid. Nesten samtidig med Jens Jacobsen dør også hans nabo Anders Larsen, enke Johanna Maria Olsdtr. Enda så kort tid de har vært gift, har de lagt seg til en stor barneflokk, Mathias, Lars, Ole, Andreas, Jacob, Hans, Anders, Karen, Susanna, Anna Martha og Maren. Og på alle disse er der til deling en arv på bare 6 rdl., 4 ort og 3 sk."

________________

For å kontrollere disse opplysningene fant jeg skiftedokumentene fra 18. nov. 1801etter Anders Larsen:

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090302730270.jpg

og der ble navnene på enka og alle barna bekreftet, inkludert Anna Martha på 5 år.

Det var nå klart at Anders Larsen og Johanna Maria Olsdatter var foreldrene til Anne Marta.

________________

Det eneste som gjensto var å oppklare hvorfor Anne Marta ikke var oppført på gården Vitting i folketellinga.

Det viser seg at hele 5 av søsknene ikke var oppført på denne gården. En rask undersøkelse i folketellingen viste at 4 av barna var oppført hos naboer og slekt som fosterbarn. Den eneste som ikke kunne oppspores som fosterbarn var.........Anne Martha.

Den eneste som passer med navn og alder i folketellingen er vår kjenning, kandidat 2 som bodde på Stor Rise. Men hun var oppført som datter, ikke fosterdatter. Husfaren på gården der het Anders Jakobsen. Han hadde to voksne sønner og en gutt på 11 år. Han burde være istand til å ta vare på en liten 5 årig jente.

Jeg tror at denne jenta var vår Anne Martha, men at tellerne har tatt feil og gått ut fra at hun var datter til husbonden.

3/29/2011 at 5:30 PM

Der finnes enda en grunn til å anta at Anne Martha var satt bort til gården Store Rise. Bonden på Store Rise og bestefaren til Anne Martha var kjente. Bestefaren var fadder ved dåpn til en av Anders Jakobsebs sønner.

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071106620081.jpg

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion