Johanna Marie Olsdatter

Started by Halfdan Johan Hovdan on Wednesday, March 30, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
3/30/2011 at 2:12 AM

Johanna Maria Olsdatter er funnet i følgende dokumenter:

1. Folketellingen fra 1801

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&s...

2. Skifteprotokollen etter mannen, Anders Larsen

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090302730270.jpg

3. I Buksnes kirkebok i forbingelse med dåpen til sønnen Mathias

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071106620106.jpg

Det antas at hun er nevnt i forbindelse med dåp av noen av de eldre barna (døpt før 17939, men detter ikke blitt undersøkt.
______________

Fra disse 3 dokumentene kan vi trekke følgende slutninger:

1. Hun var sannsynligvis født rundt omkring 1753
2. Hun hadde vært gift 2 ganger
3. Hun ble enke andre gang i ca. 1800.
4. Hun hadde 11 barn sammen med Anders Larsen:

-Mathias
-Lars Johan
-Ole
-Andreas
-Jacob
-Hans
-Anders
-Karen Johanne
-Susanne
-Anne Marthe
-Maren Sophie

5. I 1801 hadde hun måttet sette 5 av barna ut hos fosterforeldre.

_______________

Ingenting er funnet om hennes opphav (foreldre, fødested osv.)

3/30/2011 at 2:29 AM

Den korrekte lenken til sønnen, Andreas' dåp er:

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071106620108.jpg

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion