Ordet finne på sveriges befolkningar innan invandringen från sverige?

Started by Alexander Lindquist on Sunday, April 17, 2011

Participants:

4/17/2011 at 4:46 AM

Finnarnas kolonisation till sverige 1500-1600 talet men innan dom egentliga finnarna kom till sverige så kallas en del finnar fast dom inte kom från finland, är det en formulering av svenskans lapp? Eftersom dom inte kom alls från finland som bodde först här i norra sverige? Som Johan Eriksson 1630 i Movattnet kallas för finne, fick böter för å lånat fjällsamen Erik Pederssons lapptrumma och även trummat på den, hans härkomst kommer inte från finland, jag ser inget som säger han kommer från finland inte ens hans far kommer från finland men ändå är dom finnar? Jag tror inte finländare skulle använda sig av trummor eller gjorde dom det?

Create a free account or login to participate in this discussion