Namnfråga

Started by Ralf Christian Sandman on Thursday, May 12, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
5/12/2011 at 12:49 AM

Om man läser t ex Oscar Nikulas "Tenala och Bromarv socknars historia" (del II, s 232, kan man misstänka att namnet skall vara Uggelberg. Hilda Malm (se dokument vid Maria Kristina Rehn/Rautell) kallar henne Ugdedahl. Eftersom Uggeldahl fortfarande är ett relativt vanligt namn i Tenala, valde jag det. Jag får emellertid inte riktigt ihop det. Nikula skriver t ex: "Johan Uggelberg d. 1767 gifte sig till Undermalm 1758. Änkan Anna Samuelsdotter gifte sig med studenten Johan Rautell." Hilda Malm var född Rautell, så jag har svårt att tro att hon blandar ihop Foenander och Johan Rautell.

5/17/2011 at 12:10 PM

Förtydligande: Maria Kristina Rehn (Rautell/Söderstedt) var född 1770. Kan det vara så att "Änkan Ugdedahl" som Hilda Malm talar om, är änka efter en son till Johan Uggelberg?

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion