Chyby v rodokmenu

Started by Michal Nikitinský (Kracík) on Sunday, May 15, 2011
Showing all 4 posts
5/15/2011 at 4:27 AM

Rodokmen je rekonstruován převážně ze starých farních matrik. Není vždy snadné tyto ručně psané záznamy rozluštit. Pokud najdete jakoukoliv chybu (jména, příbuzenské vazby, ...), dejte o tom prosím vědět některému ze správců projektu.

5/15/2011 at 4:31 AM

Podobná příjmení u nichž je nebezpečí záměny a následného zařazení osoby, která ve skutečnosti do rodokmenu nepatří.:
Přihnálek, Přehnálek, Přikryl, Přidal, Přihnil, Přehnil, ...

5/16/2011 at 1:32 AM

Josef a Alois Doleželovi nejsou synové Fr.Mrázka- byl to první manžel Ludmily Doleželové- oni jsou s druhého manželství.

5/17/2011 at 6:54 AM

Díky, chybička se vloudila, už jsem to opravil

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion