Jaununs pakalpojums - MEKLĒTĀJS

Started by <private> Turss on Wednesday, May 18, 2011

Participants:

  • <private> Turss
    Geni member
  • Geni Pro
  • Private User
    Geni Pro

Related Projects:

Showing all 8 posts
<private> Turss
5/18/2011 at 2:06 AM

www.ciltskoki.lv ir jauns pakalpojums - MEKLĒTĀJS.
Ar to var atrast personas VISOS patreiz publicētajos "Dzimušo sarakstos" VISĀS
konfesijās.
Meklēt var gan precīzu uzvārdu, gan ievadot dažādas uzvārda variācijas vai
fragmentus.
Ja Jūs nezinat, kurā draudzē meklēt savus senčus, tad izmantojiet MEKLĒTĀJU.
http://www.ciltskoki.lv/index.php?option=com_content&amp;view=artic...

11/17/2012 at 7:07 AM

Latvian Genealogical Society

http://www.celmina.com/society.html

Is this new or old? Is it real or fake?

<private> Turss
11/22/2012 at 12:00 PM

Internet address is long overdue. It is owned by Antra Celmins.
Latvian Society has not yet been established.

1/2/2013 at 2:03 AM

Can anybody help them?: http://www.geni.com/discussions/96534

1/2/2013 at 2:04 AM
Private User
1/3/2013 at 1:35 AM

I sent them DM

1/7/2013 at 12:50 PM
5/23/2013 at 11:49 AM
Showing all 8 posts

Create a free account or login to participate in this discussion