Wikipedia

Started by Ron Rabinovitch on Wednesday, May 18, 2011
Showing all 7 posts
5/18/2011 at 1:44 PM

שלום,
רציתי להציע כי אם אנו עוסקים בפרופילים "מעניינים" המופיעים גם בויקיפדיה אזי ניתן להכניס בערך הנ"ל גם הפניה לפרופיל הרלוונטי אצלנו במערכת.
כך ניתן אפשרות לקבלת מידע נוסף אודות האישיות הרלוונטית ובמקביל נוכל לחשוף את ג'ני לקהל יעד נוסף.

זה רעיון מעניין. אני חושב שבגלל שהויקיפדיה העברית פונה לקהל יותר מצומצם זה אפילו אפשרי. אין לי מושג מה המדיניות של ויקיפדיה עצמה, אז.... אני אשאל את אחד העוצרים, שהוא במקרה גם
Bureaucrat
שם. דובר פעם, מאד מזמן, לעשות איזה שיתוף פעולה כזה כללי, הבעיה היא שהיחסים המספריים בין שני האתרים עובדים לרעתנו.

5/18/2011 at 7:50 PM

בהחלט רעיון מעניין.
לאור העובדה שבתחתית דף הוויקי יש לפעמים הפניה לקישורים רלוונטיים אחרים בהחלט יש לזה תקדים בערכים שונים.
לפי מה שאני מכיר הקישורים לא חייבים להיות לאתר מדיניות רשמי.

5/18/2011 at 9:58 PM

נראה לי שאם נלמד את התהליך (לא כל כך מסובך), אזי אפשר יהיה לעשות זאת במהירות.
שמואל - אם אתה כבר מדבר עימו, אולי כדאי לקבל "מדריך מקוצר" לביצוע הפעולה הזאת...

רוני,
הבעיה היא בכלל *לא טכנית*. הוספת קישורים כאלה הוא עניין מאד פשוט. זהו שאלה של *מדיניות*. אני אצטט כאן מה שנאמר לי:

Lots of [Wikipedia editing] policy, the most important ones are here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:RS (for stuff cited as sources)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:EL (for stuff in external links)

Since Geni is an user-edited site with no strong editorial control, links to Geni are appropriate when talking about Geni, but will usually **not be appropriate** in articles talking about individuals.

בקיצור, ועל סמך המשך השיחה, ג'ני לא נחשב כרגע ל*מקור* מספיק מהימן. הוא חושב שברגע שניתן יהיה לשייך מקורות *לכל השדות* בפרופיל של ג'ני, אז יהיה על מה לדבר.

בכל מקרה, יהיה מדובר שהוספצ ג'ני כקישור חיצוני, ולא "מקור".

5/19/2011 at 3:54 AM

מקובל.
הרי ברור שג'ני איננו מהווה מקור מהימן דיו לנושא, כך שהוספתו כקישור חיצוני תאפשר לגורם המעיין ברשומה הרלוונטית לראות עוד קישור שיכול להוביל אותו למידע נוסף

Showing all 7 posts

Create a free account or login to participate in this discussion