Inge Torfinn Vada

Started by Private User on Sunday, May 22, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
5/22/2011 at 9:00 AM

Inge Torfinn Vada f. 10.06.1927 i Malm, Nord-Røndelag. Gift 1951 med Malfrid Eidsvik f. 08.08.1930 i Vatne (Haram), Sunnmøre. Utdanning: Realskole, 2-årig elektroteknisk fagskolde, faglærareksamen. Yrke: Kraftverksdrift ved Aura på Sunndalsøra, Kaldåga i Drevja, Skafså i Vest-Telemark, Ramfoss i Modum. Frå 1980: Maskinmeister, seinare driftsingeniør I ved Trondheim E-verk.
Teorilærar ved Meldal yrkesskolke 1965-1971.
Omfatande studiar og praksis innan naturmedisin, frå 1978: Spesialitet mineralterapi, basert på spektralanalysar frå Rudolf Bayer, Laboratorium für spektralanalytische und biologische Untersuchungen, Stuttgart, Tyskland. Frå 1980: Spesialitet oral galvanisme. Eigenutvikla unik metode til påvising av kvikksølvfrisetting frå amalgamfyllingar i tennene. Samtidig eigenutvikla unik metode til påvising av skadeleg amalgam under gull i tenner. Denne metoden er p.t. (2011) ukjend i tilgjengeleg verdslitteratur på området.
Var frå ca. 1980 terapeutmedlem i Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH).
Barn: Arnstein, sosionom/cand. mag., Rannveig, homeopoat, Kjetil, ordinert prest.

Create a free account or login to participate in this discussion