@Karl Johan Kaspersen Vada

Started by Private User on Monday, May 23, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
5/23/2011 at 8:26 AM

Karl Johan Kaspersen Vada f. 08.04.1883 i Malm (Verran), død 27.02.1966 .Gift 1910 med Risa Marie Halvorsdotter Magerøy, f.10.07.1885 på Ålvundeid (Sunndal),død 24.01.1971. Karl og Risa budde på småbruket Stranda på Vadaneset i Malm (Verran). Karl dreiv småbruk og fiske. Under 2. verdskrig 1940-1945 var Beitstadfjorden fleire gonger tilfrosen av tjukk is. Karl drog fiskegarnlenke under isen. Seinare var det å dra garna opp gjennom holet i isen, gjerne klokka 07, i lufttemperatur ned mot 25 minusgradar og isande kald nordasno. Fisk var det i garna kvar morgon. Det gav verdfullt tilskot av mat i ei elles vond krisetid.

Create a free account or login to participate in this discussion