משפחת גלבמן (gelbman ) מsasovo

Started by Private User on Monday, May 23, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
5/23/2011 at 12:41 PM

האם משהו יודע או הכיר משפחה בשם גלבמן שהתגוררה בשאשוור sasovo כפר ליד סעיילש אשר בקרפטים , אבי המשפחה היה משה גלבמן והוא היה השוחט בעיירה?

Create a free account or login to participate in this discussion