@Kolbjørn Karlsen Vada

Started by Private User on Tuesday, May 24, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
5/24/2011 at 5:10 AM

Kolbjørn Vada f. 05.09.1911 i Malm (Verran), død 15.09.1994. Kolbjørn var uvanleg evnerik, både praktisk og teoretisk. Gruvearbeidar ved Fosdalens Grubeaktiebolag I Malm. Statens Bergskole på Kongsberg 1945-47. Deretter jobba Kolbjørn ei kortare tid ved kraftanlegg, men fekk snart tilsetting som stiger ved gruva i Malm, ei stilling han hadde til han gjekk av med alderspensjon. Allsidig interessert og engasjert. Var lenge med i kommunestyret. Hovudinteresser, i prioritert rekkefølgje: Indremisjonen, fråhaldssaka, målsaka. Oppteken av utvikling ig framsteg innan teknikk og vitskap.

Create a free account or login to participate in this discussion