Sammenfletning af "tomme" mødre.

Started by Lars Schive on Sunday, May 29, 2011

Participants:

Showing all 8 posts
5/29/2011 at 2:47 AM
Private User
5/29/2011 at 3:22 AM

Jag samarbetar inte med managern, även om jag har bett om det. Managern ju är samma för alla profilerna. Kag kan heller konstigt nog inte lägga till en NN mor vilket är förutsättingen för att kunna slå samman profilerna. Det bruykar jag kunna göra i andra fall.
Det bästa vore väl att kontakta managern och dels tala om för honom hur han ska göra, dels be att han går i samarbete med fler personer så att det kan bli ett riktigt träd-

Private User
5/29/2011 at 3:37 AM

Hej igen, nu slog jag just samman två tomma mödrar som du begärt sammanslagna. Men jag tycker nog att om namnet är okänt så är det. Det finns ingen anledning att kalla dem exvis NN Tordsson bara för att deras man hette Tordsson. Risken är då att någon för in en far till den okända modern och kallar honom Tord samt byter namn för henne till NN Tordsdotter, Jag har själv sett sådana helt odokumneterade konstruktioner som går flera generationer tillbaka.
Det stora problemet med Geni är att många lägger till helt odokumenterade profiler och därtill inte ens lägger in vilket århundrade dessa personer levt under.

Private User
5/29/2011 at 3:44 AM

Nu gjorde jag en sammanslagning till, och slog samman en NN med en NN Lunge, jag gick då in och redigerade profilen så at det blev NN med efternamnet married to Lunge. Det är ju ett sätt att lösa det i väntan på att det riktiga namnet forkas fram. Jag valde engelska eftersom det är de engelskspråkiga medlemmarna som gör mest fel vad gäller kvinnors efternamn och patronym.
Men det vore trevligt med fler förslag till lösningar.

5/29/2011 at 4:29 AM

Dit forslag med "married to" er nok temmelig fornuftigt.
Principielt bør man nok slette nn profilen efter endt merge, men når der er op til 21 dubletter i træet, er alr for tidskrævende.

Private User
5/30/2011 at 1:01 AM

Jag tror det beror på att det inte finns någon NN profil som det blir de där onödiga kedjorna som du la ut. Had det funnits en NN proifil från början så hade inte problemet funnits.
Möjligen är det så att kedjorna blir till för att man inte väljer förälder i mergen av barnen, när fadern är sammanslagen borde det ju gå att välja vilken som helst av de faderns namn and Unknown som kommer upp. (det kan ju också vara tvärom förresten att det är "tomme faedre").

5/30/2011 at 11:21 AM

Det er noen ganger godt å ha disse NN mødrene - spesielt når det er mange barn med samme far, og vi har all grunn til å tro at det er samme mor, selv om vi ikke vet hva hun heter.

Jeg har gått inn for å sette "NN" i fornavnet og "wife of <navn til ektemann>" i etternavnet - da er det klart for alle at det ikke er et "ekte" etternavn.

Private User
5/31/2011 at 12:53 AM

Ja, jag tror att om man sätter in en NN gift X när man lägger in ett barn så kommer hon automatiskt att bli mor till de banr man lägger in fortsättningsvisd, och det blir inga kedjor. Skulle man senare komma fram till att det finns flera mödrar i sykonskaran så går det ju att ändra i trädet.

Showing all 8 posts

Create a free account or login to participate in this discussion