هدیه روز پدر

Started by احمدرضا بركتين on Sunday, June 12, 2011

Participants:

Showing all 3 posts
6/12/2011 at 5:22 AM

چه پیشنهادی برا هدیه روز پدر دارین؟
همین پنجشنبه ستا.

6/12/2011 at 10:47 PM

نامین جان
عزیز دل برادر
این پرسش شما جواب اظهر من الشمس داره
دو حالت داره
اگه خانم بخواد هدیه بده که نهایتا یه جفت جوراب هستش
و اگه آقا بخواد این هدیه رو بده که با خودش میگه، خب اگه روز مرد هست خب روز من هم هست. دیگه هدیه دادن نداره
بطور خلاصه پاسخ میشه : جوراب

6/13/2011 at 3:42 AM

جليل طالقانيآقا آخر تکلیفمون روشن نشود،برا بابام جوراب بخرم یا هیچی نخرم؟؟؟! :D

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion