Fel förälder!

Started by Birgitta Nilsson Hamrin on Wednesday, June 15, 2011

Participants:

6/15/2011 at 4:37 AM

Therese Hamrin är barn till Gudrun Hamrin och Ove Carlsson inte Ove Carlsson Och Annette Carlsson . Hon är således inte halvsyster med sig själv. Hoppas att den som skrivit dit det ändrar.

Create a free account or login to participate in this discussion