@sally lydin

Started by yvonne irene margareta söderlindh on Thursday, June 16, 2011

Participants:

6/16/2011 at 12:41 AM

sally lydin och axel lydin hade 2 döttrar ena dottern dog 1920 i spanska sjukan vet ej om några närmare uppgifter. den andra dottern Inga margatreta söderlindh född lydin född 1922 30/9 är min mamma. Yvonne söderlindh född 19430826

Create a free account or login to participate in this discussion