Pyttner - Byttner

Started by Inga Magnusson on Sunday, June 19, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

6/19/2011 at 11:39 AM

Byttner är ett namnbyte från Pyttner. Pyttner härstammar från vallonsläkten de Besche som invandrade till Sverige och Stockholm och Nyköping från Belgien, Liege tror jag. De var byggmästare, arkitekter och bruksägare, bl.a. stadsarkitekt i Nyköping. I Nyköping, Allhelgonakyrkan finns en gravplats de Besche.

Create a free account or login to participate in this discussion