Fynd på www.gravar.se

Started by Agneta Åhrberg on Wednesday, June 29, 2011

Participants:

Showing all 2 posts
6/29/2011 at 8:20 PM

Axel Wahlfrid WÅhlstedt

Födelsedatum: 1910-03-17
Avliden: 1973-08-26

Ort: ÖRNSKÖLDSVIK
Gravnummer: 1 PROFE 5

Kyrkogård: Gamla Kyrkogården
Församling: Svenska Kyrkan Örnsköldsvik

Ingen övrig information finns ännu (29 juni 2011)

AXEL LEO WÅHLSTEDT

Födelsedatum: 1894-06-22
Avliden: 1970-03-24
Gravsattdatum: 1970-07-12
Ort:

Kyrkogård: Bollnäs Kyrkogård - Nya
Församling: Bollnäs Rengsjö Församlingar
Gravnummer: 3 05 142
Del: 05
I samma grav är

SELMA JOHANNA WÅHLSTEDT

Födelsedatum: 1893-10-01
Avliden: 1970-11-30
Gravsattdatum: 1971-03-21

/29 06 2011 Agneta Å.

6/29/2011 at 8:25 PM

@Axel Leo Wåhlstedt och @Selma Johanna Wåhlstedt är jämngamla och bör ha varit ett äkta par. Det saknas ännu uppgifter om Selma Johanna.

@Axel Wahlfrid Wåhlstedt saknas också här på Geni

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion