Om "Pose-Martha", hennes datter og Jakob Andorsen

Started by Linda Ulberg on Tuesday, July 5, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 2 posts
7/5/2011 at 2:23 AM

Jakob ble blind som ung gutt, han var gift med en kvinne som var datter av en som ble kalt "Pose-Martha" fordi hun "gikk med posen". Pose-Martha var kjent for sin trolldom og hennes sak var noen ganger oppe til prosess. På det siste bekjente hun og ha ligget i "blodskam" med sin dattermann Jakob Andorsen, Men det kan se ut som om hun bare ville trekke med seg noen i fallet. I 1659 ble Pose-Martha sømt til å brennes på bålet, og Jakob Andorsen ble dømt til å halshugges med sverd.

Private User
7/5/2011 at 3:15 AM

Anbefaler deg å heller legge dette inn i About Me på profilen istedenfor som en offentlig diskujon, - ellers er det interessangt nok, iakllefall for oss nordmenn, men neppe for 6 millioner andre brukere.

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion