Hans Ras - In SA books mentioned he was born in Germany? Volgens die studie van Holland?

Started by Rina (Britz) van Straten on Saturday, August 6, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

8/6/2011 at 2:33 PM

From Angeln. Arrived at the Cape in 1658 as soldier, farmer and free burger on the farm "Angel" on the "Liesbeekrivier".
Familia: Arrived at the Cape as a soldier in March 1658 and on the 13th of the same month he attained burger status.Hans Ras het op sy huweliksdag twee waens gehuur en na die huwelik het die twee waens met die egpaar op die eerste en gaste op die tweede vertrek. Toe die agterste wa die eerste wou verbysteek het ' 'n argument ontstaan wat gelei het tot drie messteke wat aan Hans toegedien was - hy het dit oorleef.
Hans Ras was born about 1640 in Gelderland (Gulderland), Rotterdam, Holland. He died about 1671 in Cape Town, Cape, South Africa. The cause of death was Attacked by a Lion. He married Catharina (Trijn) Ustings(Ufftinex) on 03/09/1662 in Swellendam, Cape, South Africa. Hans was employed as Vrylantbouwer.
Other marriages: Groen, Susanna
Susanna Groen was born in 1647 in Gelderland (Gulderland), Rotterdam, Holland. She married Hans Ras on 11/02/1674 in Stellenbosch, Cape, South Africa.

Create a free account or login to participate in this discussion