דרישה למנוי פרו לצורך מיזוג פרופילים

Started by Private User on Sunday, August 14, 2011

Participants:

Showing all 2 posts
Private User
8/14/2011 at 2:35 AM

ניסיתי למזג שני פרופילים של קרובת משפחה בדרגת קירבה שרואים בראש הדף, וקיבלתי את ההודעה:

Merge profiles instantly with a Geni Pro Free Trial

כמובן שלא התאפשר לי למזג את הפרופילים.

מסקנה - עץ המשפחה לא מעודכן, יש שני פרופילים לאותו אדם וייתכן (לא בדקתי) שיש שני עצים שצריך למזג.

מסקנה נוספת - המוטיבציה שלי לתחזק את עץ המשפחה ירדה ולא אטרח לבדוק צורך בתיקונים.

8/21/2011 at 4:38 AM

אני די מבין את הירידה במוטיבציה אחרי כ"כ הרבה שנים. האמת ניתנת להאמר כי אני מלא התפעלות מהתמדתך עד כה. אל תילחץ, אני מלא תקווה כי יעלו ויבואו אחרים שנפשם תחשוק בעיסוק. אינני האחד כיוון שלצערי לאחר 10-12 שעות עבודה קשות בשטח אינני בדיוק במצב הנפשי המתאים להקדיש את עצמי לפרויקט. אולי אחד מהצעירים במשפחה ייקח את זה על עצמו...

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion