מה לעשות בעקבות הרעת אפשרויות החיפוש והעידכון מכלל גולשי האתר במסלול החינמי?

Started by Raziel Yohai Seckbach on Sunday, August 14, 2011

Participants:

Showing all 3 posts
8/14/2011 at 11:51 PM

לאחר אינספור שעות עבודה, העלאת יותר מרבבת פרופילים, העלאת אלפי תמונות ומידע ביבליוגרפי - מכילים באתר אסטרטגיה שיווקית שאמורה לעודד הצטרפות למסלול המנויים, ובה בעת הורסת את יכולת הגולשים החינמיים לבצע חיפושים ותוספת פרופילים מחוץ לעץ המשפחה הקרובה.

באופן סדיר אני מקבל פניות לעזרה במציאת פרטים על משפחות, לעזרה בהוספת מידע לעץ, בסידור טעויות וכפילויות - מעתה יש לי יכולת מאוד מוגבלת לעזור לפונים, והתחלתי לדחות את פנייתם מחוסר כלים בידי לסייע.

בדף הבלוג של האתר ניתן לראות שיש המון גולשים מאוכזבים ונזעמים, שמרגישים לגזלו להם את עמלם. בסיס הנתונים העצום נבנה ע"י הגולשים, כולל אילו שאינם מנויים, ועתה נמנע מהם להנות מפרי עמלם.

על פניו, לא מדובר בסכום גבוהה למנוי חודשי, אך הרגשת הנבגדות וחוסר האימון שיש לי כלפי האתר, תוך הבנה ששינויים אלו יפגעו בשיתוף הפעולה עם כלל הגולשים, עומד כמכשול ביני לבין ההחלטה להצטרף כמנוי בתשלום.

עם כל הכבוד לזכותם לקבוע מדיניות שיווקית כאוות נפשם, אני שוקל את צעדי, והייתי רוצה לשמוע איך שאר הגולשים מרגישים עם השינויים ולאן אתם חושבים שעלינו לנווט את דרכינו מעתה.

8/15/2011 at 1:16 AM

אני מרגישה את אותה אכזבה עמוקה כפי שרזיאל כתב. לא הייתי מקדישה שעות על גבי שעות ומשכנעת בני משפחה וחברים להצטרף לאתר לו הייתי יודעת שיבגדו בצורה כל כך עמוקה בחברים הלא-משלמים.

אני בהחלט אשקול את צעדי, יתכן ואפילו עד כדי מחיקת כל העץ מאחר ואיני רוצה להשאיר אחרי את עבודתי לשימוש מנהלי האתר כדי לנסות ולפתות אחרים להצטרף.

I am deeply disappointed by the betrayal of the GENI management to change the rules of the non-paying members, making it impossible for me sand many other non-paying members to merge, view profiles and other functions.

I will have to review my future participation in GENI and conclude whether I am willing to stay on or leave the program and thereby deleting my family tree on which I worked for so many hours.

8/15/2011 at 4:52 AM

כנ"ל גם אני
צריכים להתאגד ולשלוח להנהלת האתר פנייה מרוכזת שאם לא ישנו את זה נעזוב ונדרוש אתמחיקת כל הנתונים שהוכנסה על ידינו
אגב יש עוד אתרים מתחריים

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion