Føddt?

Started by Private User on Tuesday, August 23, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 7 posts
Private User
8/23/2011 at 2:11 PM

Ifølge folketelling for 1900 og 1910 og i kirkebok for ekteskap (1897) er det oppgitt at hun er født på Heløen, Høvåg.

Ser ut som opprinnelige data kommer fra slektstreet til Danielsen der det er angitt at hun er født i mandal?
Antar at dette er feil og at kirkebøker og folketelling er riktig.

8/23/2011 at 2:19 PM

Når hennes dåp er funnet i kirkeboken for Høvåg, og foreldrenes bosted står som Heløen, burde all tvil være borte. Hun er ikke født i Mandal.

Private User
8/23/2011 at 11:20 PM

Remi Trygve Pedersen,- det bringer opp en annen problemstilling som kanskje relevant her: Hva anbefales brukt som fødselssted?

De fleste er jo født ett annet sted enn hjemme, dvs på en fødestue ett helt annet sted eller på ett sykehus i en storby.

Skal man være pirkete å oppgi det, eller skal man oppgi hjemstedet?
I så fall kan vel Mandal være riktig.

Private User
8/23/2011 at 11:42 PM

Pikenavnet Kristensen er vel også feil på henne?

8/24/2011 at 4:09 AM

Nå var det nok mest vanlig på denne tiden, spesielt på landsbygda, at fødsler foregikk hjemme med jordmor tilstede. Fødestuer er et moderne fenomen, og det var langt og det tok lang tid for folk på landsbygda å komme seg til nærmeste sykehus, som i Martha Marie sitt tilfelle trolig ville bli Kristiansand, selv om Helløy i Høvåg lå i Nedenes amt, mens Kristiansand lå i Lister og Mandals amt.

På generelt grunnlag vil jeg si at sykehusfødsler ikke ble vanlig for de som bodde på landsbygda, før langt inn på 1900-tallet. Vi her i huset har slektninger født på 1920-tallet som er født hjemme.

Ang. etternavnet hennes i barndommen, så er som regel det beste beviset å finne konfirmasjonen hennes, og den er her, nr. 8: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3403&idx_id=3...

Som alle da ser så er navnet hennes Martha Marie Emanuelsdatter. Ellers så ser vi at presten synes hun var en flink jente.

Private User
8/24/2011 at 4:38 AM

Men det kan ikke uteukkes, - moren kunne jo ha vært hos slektninger ;-)

Men i tilfeller der man ikke er født hjemme, men på en fødestue/sykehus: Burde det for eksempel ikke stå Åse i Ålesund på deg, og ikke Grebstad?

Hva er "standarden" når det gjelder denne problemstillingen?

8/24/2011 at 5:40 AM

Jeg er ikke født på Åse, det ble bygget tidlig på 1970-tallet, men jeg er født på Klipra, som var stedet sukehuset i Ålesund var da jeg ble født.

Standarden er nok at vi skrives bostedet til foreldrene som barnets fødested. I de aller fleste tilfellene kommer vi aldri til å få vite hvor en person er født, nøyaktig, før de ble født på sykehus/fødestuer. Men det kan godt være at det finnes bevarte jordmorprotokoller fra første halvdel av 1800-tallet. Jordmødrene fikk plikt til å skrive slike protokoller fra 1902.

Showing all 7 posts

Create a free account or login to participate in this discussion