mahtra1.png

‹ Back to Documents Associated With (No Name)
uploaded by Private User on March 8, 2012

April 31, 1859

Description:

Kindral Ulrich: Trahwid, mis Suur Keisri herra, kindral-kubernöri-herra arwamist mööda, nende talopoegadele on möistnud, kellel selle mässamise poolest süüd on, mis 1858. aastal 2. Jaanikuu pääwal Mahtra mõisas sündinud. Maa Walla Kuulutaja, nr.4, 31. aprill 1859

No tagged profiles.
Projects

Share