Epema State - Wikipedia

‹ Back to Documents Associated With Ariella Sidelsky
uploaded by Private User on February 19, 2013
Description:

Epema State is een 17-eeuwse state in het Friese dorp IJsbrechtum uit 1625. Hier woonde lange tijd verschillende grietmannen van Wymbritseradeel, onder anderen baron Sjuck van Burmania Rengers.

Profiles

Projects

Share