uploaded by Private User on January 19, 2013
Description:

In dit fotobestand van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap zijn de foto's opgenomen van ong. 80,000 grafstenen aanwezig op de Ashkenazische begraafplaatsen in Nederland, gesorteerd per begraafplaats.Behalve het fotograferen zelf en het coderen per begraafplaats, zijn deze stenen in geen enkel opzicht verder behandeld, met uitzondering van de stenen die inmiddels bewerkt zijn in het kader van "Het Stenen Archief", het gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Amoetat Akevoth in Israel, website:- http://www.stenenarchief.org. Wat deze bewerking inhoudt is beschreven in de introductie van het Stenen Archief. De inmiddels tevens bij het Stenen Archief ondergebrachte grafstenen bestaan uit 2 onderdelen:- a.-Begraafplaatsen, waarvan de behandeling ten volle is gecompleteerd en te zien zijn op de site van het Stenen Archief http://www.stenenarchief.org b.-Begraafplaatsen (in totaal ong. 16,000 stenen) waarmee met de behandeling een aanvang is gemaakt (hoofdzakelijk ontcijfering en vertaling van de Hebreeuwse teksten), doch opgeslagen zijn in een afgesloten werkbestand, dat niet voor het publiek toegankelijk is. [Amoetat Akevoth draagt slechts mede-verantwoording voor de onder a. genoemde grafstenen] Het kan zijn dat er in dit fotobestand foto's zijn opgenomen, waarvan later blijkt, dat de kwaliteit de vereiste behandeling niet mogelijk maakt. Deze zullen dan op het moment dat de desbetreffende begraafplaats aan behandeling toe is, vervangen worden door een nieuw te maken foto. Dit fotobestand is tot stand gekomen door de inzet van een kader van niet bij name genoemde, en merendeels vrijwillige, fotografen, waarvoor waardering en dank hierbij wordt geuit. Bij name dient echter genoemd te worden de onlangs overleden energieke medewerker Dave Verdooner, die de spil is geweest voor de constructie, codering en indeling van dit bestand.

Profiles

Projects

Share