“Latviešu operācija” - genocīds pret latviešiem PSRS | Laikmeta zīmes

‹ Back to Documents Associated With Elaine Rose Schellenberg
uploaded by Private User on 8/21/2017
Description:

Bijušie un esošie komunisti, tāpat krievu nacionālisti un oficiālie Krievijas pārstāvji nereti apgalvo, ka padomju varas gados genocīds pret latviešiem

Profiles

Projects

Share