MOOC8/14.52.pdf

‹ Back to Documents Associated With Lucila Kampmann
Death - 3 pages uploaded by Private User on February 19, 2012

August 19, 1773

Description:

Johanna Catharina van de Caab

19 Augustus 1773

Inventaris van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende nagelaten door Johanna Catharina van de Caab huijsvrouw van den vrijswart Christiaan Nicolaas van Maccasser ten voordeele van evengem:e haren man ter eenree, mitsg:s haare zo buijten den egt als staande dit huwelijk verwekte ses kinderen, met namen

1) Nicolaas Alexander in egt geprocreëert, oud 17 jaren ter andere zijde
2) Nicolaas Nicolaase oud 15 jaren
3) Catharina Susanna Nicolaase oud 13 jaren
4) Isaak Nicolaase oud 11 jaren
5) Johanna Catharina Nicolaase oud 8 jaren
6) Christiaan Nicolaase oud 2 jaren

No tagged profiles.
Projects

Share