MOOC8/15.5.pdf

‹ Back to Documents Associated With Lucila Kampmann
Death - 3 pages uploaded by Private User on February 19, 2012

July 19, 1774

Description:

Adriaan Hendriksz: van Bengalen

19 Julij 1774

Inventaris van alle zodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruimt ende nagelaten door den vrijswart Adriaan Hendriksz: van Bengalen ten voordeele van zijn overgeblevene wed:e Sara van de Caab ter eenree, mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk geprocreëerde kinderen met namen

1) Carel Willem Hendriksz: oud 16 jaren ter andere zijde
2) Jacobus Hendriksz: oud 7 jaren
3) Hester Hendriksz: oud 4 jaren
4) Joh:s Adriaan Hendriksz: 1 maand

No tagged profiles.
Projects

Share