MOOC8/18.30.pdf

‹ Back to Documents Associated With Lucila Kampmann
Death - 3 pages uploaded by Private User on February 19, 2012

January 9, 1781

Description:

Rachel van de Caab

9 Jannuarij 1781

Inventaris van alls zodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmd en de nagelaten door Rachel van de Caab ten voordeele van haren overgeblevenen man Frans Baestiaansz ter eenre, mitsg:s derzelver twee minderjarige kinderen zynde een voordogter gen:t

Eva van Laar en een zoontje in naame ter andere zijde
Frans Anthonij Bastiaansz bij haren bovengem: man verwekt

No tagged profiles.
Projects

Share