MOOC8/18.37.pdf

‹ Back to Documents Associated With Lucila Kampmann
Death - 4 pages uploaded by Private User on February 19, 2012

November 27, 1782

Description:

Christina van de Caab

27 November 1782

Hacker

Inventaris van alle zodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruimd ende nagelaten door de vrijswartinne Christina van de Caab, ten voordeele van haare in onegt verkregene twee kinderen met namen

Helena Christina van Pellen, getrouwd met Johan George Guilliam en
Dorothea van de Caab, minderjaarig

No tagged profiles.
Projects

Share