Flag of ČSR / Vlajka ČSR

‹ Back to Documents Associated With Lauren Benzinger
uploaded by Michal Hradecký on January 18, 2013

1943

Terezín, Litoměřice District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic

Description:

Flag of Czechoslovakia, which Karolina Hradecká made ​​and which were with her in the Terezin concentration camp.

Vlaječka Československa, kterou si Karolina Hradecká vyrobila v terezínském ghettu a kterou nosila při sobě.

Profiles

Projects

Share