Torben Reiersen, 1630, ->(Torbens svigersønn het Søren Pedersen Gamst

Is your surname Reiersen?

Research the Reiersen family

Torben Reiersen, 1630, ->(Torbens svigersønn het Søren Pedersen Gamst's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Torben Reiersen, 1630, ->(Torbens svigersønn het Søren Pedersen Gamst

Birthdate: (65)
Birthplace: Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Death: 1695 (65)
Loppa øy, Loppa sogn, Finnmark, Norge
Immediate Family:

Son of Reier Thorbersøn and Margrethe Pedersdatter Schytte
Husband of Gunelle Pedersdatter Arctander
Father of Rebekka Torbensdatter; Giertrud Torbensdatter; Margrethe Torbensdatter; Peder Torbensen Arctander; Karen Torbensdatter and 2 others
Brother of Henrik Reierssøn Urdahl, Aurdal
Half brother of Claus Roarson Eri; Kirsten Roarsdotter Rikheim; nn Roarsdatter; Peder Pedersen Folderup and NN Pedersdatter Folderup

Occupation: Sogneprest i Loppa 1651-95, Prest i Loppa, Prest ( 1651-1695 ), Sogneprest på Loppa, Sogneprest i Loppa, Sognepr. i Loppa, Prost i Vest-Finnmark, 1674, Sogneprest til Loppen, senere prost i vest-Finnmark, Vicar of Loppa, Norway, Sogneprest, biskop
Managed by: Private User
Last Updated:

About Torben Reiersen, 1630, ->(Torbens svigersønn het Søren Pedersen Gamst

ABT 1620 - 1695

RESIDENCE: 1644, Immatrikulert ved Københavns universitet

OCCUPATION: Sogneprest i Loppa 1651-95

BIRTH: ABT 1620, (usikre foreldre) (1604 ?) Trøndelag ?

BAPTISM: (neppe Gamst)

DEATH: 1695, Loppa øy, Finnmark

BURIAL: Kom fra Trondhjem skift, senere Hasvik (Sørøya)

Father: Reier

Mother: Margrethe

Family 1 : Gunelle PEDERSDATTER

MARRIAGE: ABT 1655

+Peder Torbensen ARCTANDER

+Agnethe TORBENSDATTER

+Rebekka TORBENSDATTER

Gjertrud TORBENSDATTER 

+Margrethe TORBENSDATTER

Malene TORBENSDATTER 
Maren TORBENSDATTER 

I 1644 ble Torben immatrikulert ved Københavns universitet. Virket som sogneprest i Loppa fra 1651 -1695

Fra Loppa øy er slekten Gamst vidt forgrenet over hele Finnmark og Troms fylker, og grener av denne slekten rekker videre i bygder og byer sør i landet.

Stamfar til denne her utbredte slekt som bærer familienavnet Gamst er Søren Pedersen Gamst som var gift med datter til Torben Reiersen, sogneprest til Loppen.

_____________________________________________________________________________

Følgende er ikke kilde, og er misvisende:

Andreas Erlandsen: "Biografiske Efterretninger om Gejstligheten i Trondhjem Stift" som bygger på de eldre samlinger, anfører han som Torben Reiersen Gamst, sogneprest til Loppen.

Hr. Torben har sikkert nok en eller annen forbindelse med landsbyen Gamst i Jylland, hvorav den danske slekten Gamst har sitt navn, uten at det er en sikker forbindelse har blitt påvist.

Da herr Andreas Erlandsen, som grundig har studert de eldre samlinger om geistligheten både i sør og nord, og således hevder at Hr. Torben også bærer familienavnet Gamst, kan en med noenlunde sikkerhet gå ut fra at han har sin avstamming fra Jylland, men formentlig født og vokst opp i Trøndelag. Således har det ikke vært mulig ved grundige (?) undersøkelser i Riksarkivet i Kjøbenhavn og i de gamle prestekaldslister i Danske Kancellis arkiv å skaffe full klarhet i hans familieforhold, envidere om han virkeliger barnefødt i Danmark eller Norge. Grunnen til at en ikke har oppnådd å få konkrete opplysninger i dette spørsmål, skyldes hovedsaklig at det ikke er bevart kirkebøker eldre enn fra 1723 i landsbyen Gamst, som ligger i Anst sogn, Anst herred i Ribe amt i Danmark.

En må derfor støtte seg til de antagelser at Torben Reiersen Gamst likevel er født i Norge. Dette fremgår i såfall ganske tydelig av Kjøbenhavn Universitets matrikkel, hvor han i juni 1644 er dimittert til universitetet fra Trondhjem skole av M. Johan Zoega, hvilket han immatrikuleres som Torbernius Reardi Nidrossiensis' har altså vært bosatt i Trondhjem og kommer jo også fra denne bys lærde skole.

Etter de her nevnte opplysninger en kjenner, er det nærliggende å tro at Hr. Torbens familie befant seg i Trøndelag, og at han sikkert var sønn av en dansk-norsk borger, som etter alt å dømme har kalt seg Reier Gamst. Det er vitterlig at det på den tid kun var embedsmannssønner som fikk den høgre skoles utdannelse i Trondhjem, sjeldnere en allminelig bondesønn. En skulle derfor ha grunn til å anta at Hr. Torben var sønn av en embedsmann, der som givet satt i slike kår at sønnen kunne kostes frem. Derimot finner en det lite trolig at Hr. Torben selv, etter at han var blitt sogneprest til Loppen og satt i dårlige kår med mange barn, var istand til å koste den lærde skole på sin sønn Peder Torbensen Arctander, som senere ble prestelært og pers. kapellan til Voss. En må her gå utfra at Peders besteforeldre i Trøndelag hjalp ham i denne sak. Navnet Arctander har sønnen mest sannsynlig fått fra moren. Arctander var en rik og mektig slekt i Trondhjem og Stjørdal på denne tiden.

Torben Reiersen skal først ha vært kapellan, og kom til Loppa som sådan antagelig i 1651. I 1674 utnevnt til sogneprest, og endelig beskikket som prost i Vest-Finnmarken.

(Norske Samlinger, VIII, 7, side 297.)

______________________________________________________________________________________________

Han var gift med Gunelle Pedersdatter. Dette fremgår av en inskripsjon på en sølvkanne, vekt 17 og 3/8 lodd, nevnt i et skifte etter Torben Sørensen Gamst, Dypvik, 22. august 1763. Kannen var forsynt med følgende inskripsjon:

"Hr. Torben Reiersen og Gunelle Pedersdatter".

Det er ting som tyder på at han må ha vært gift før han kom som kapellan til Loppa, idet han i et brev til tinget, skrevet 15. juli 1662 (ifølge Justisprotokollene) hevder at han "sitter i små kår med ti små barn".

Han døde på Loppa i 1695, og nevnes ennå som sogneprest i 1690, men da som en meget gammel mann.

Ifølge Stuve, "Håløyminne" (hefte 4-49. 8. bind) kjenner en av de ti barna kun 7, en sønn og 6 døtre. Men Axel Hagemann mener at Torben sannsynligvis har hatt en sønn ved navn Søren som går igjen i slekten.

Kilde: Leonhart Gamst: bok "Loppa øy gjennom tidene og slekten Gamst". Side 93-95.


RESIDENCE: 1644, Immatrikulert v. Københavns universitet

OCCUPATION: Sognepr. i Loppa 1651-95

BIRTH: ABT 1620, (usikre foreldre) (1604 ?) Trøndelag ?

BAPTISM: (neppe Gamst)

MARRIAGE: ABT 1655

DEATH: 1695, Loppa, Finnmark

BURIAL: Kom fr Trondhj sk., sen. Hasvik (Sørøya)


Family 1 : Gunelle PEDERSDATTER

Peder Torbensen ARCTANDER 

+Rebekka Torbensdatter GAMST

+Agnete TORBENSDATTER

Giertrud TORBENSDATTER 

+Margrete TORBENSDATTER

Malene TORBENSDATTER 
Karen TORBENSDATTER 

Vi er i slekt med både Rebekka og Margrete.De følger hver sin gren.


Arnfred Nilsen skriver: Torben Reiersen er født i Trondheim og var prest på Loppa øy i Finnmark. Torbens svigersønn het Søren Gamst og er fra Danmark og var fiskehandler på Loppa øy.


http://www.nermo.org/slekt/d0026/g0000067.html#I21368

   * RESIDENCE: 1644, Immatrikulert v. Københavns universitet
   * OCCUPATION: Sognepr. i Loppa 1651-95
   * BIRTH: ABT 1620, (usikre foreldre) (1604 ?) Trøndelag ?
   * BAPTISM: (neppe Gamst)
   * DEATH: 1695, Loppa, Finnmark
   * BURIAL: Kom fr Trondhj sk., sen. Hasvik (Sørøya) 

Kom sansynligvis fra Trøndelag og ble først kappelna, så sogneprest og til slutt prost i Vest-Finnmark.

____________

I «Finnmark tingbøken> sees også en interessant bemerkning om Hr. Torben på Loppa. «Han ble stevnet til tinget i 1662 og tiltalt for å ha handlet med en hollandsk skipper, fordi sådan handel var forbudt for en prest.» «Hans prestelige inntekter var små, satt i trange økonomiske kår og hadde dengang 10 små barn.»


Torben var sogneprest i Loppa

view all 14

Torben Reiersen, 1630, ->(Torbens svigersønn het Søren Pedersen Gamst's Timeline

1630
1630
Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1648
1648
Age 18
Loppa sogn, Finnmark, Norge
1650
1650
Age 20
Loppa sogn, Finnmark, Norge
1650
Age 20
Loppa sogn, Finnmark, Norge
1651
1651
- 1695
Age 21
Loppa, Finnmark, Norway
1652
1652
Age 22
Loppa sogn, Finnmark, Norge
1655
1655
Age 25
Loppa sogn, Finnmark, Norge
1662
1662
Age 32
Loppa sogn, Finnmark, Norge
1664
1664
Age 34
Finnmark, Norway